منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 434
بازديد کل : 2595792
 
   
رسانه / صوتي / پاسخ به شبهات
نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-19
مدت زمان:  39 تعداد بازديد:  359

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  356

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  348

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  55 تعداد بازديد:  323

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  354

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  350

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  311

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  335

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  346

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  324

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  312

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  323

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  306

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  323

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  483

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  282

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  349

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  530

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  463

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  592


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه