منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 219
بازديد کل : 2536154
 
   
رسانه / صوتي / پاسخ به شبهات
نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-19
مدت زمان:  39 تعداد بازديد:  327

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  329

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  313

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  55 تعداد بازديد:  292

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  324

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  316

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  279

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  302

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  309

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  299

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  279

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  296

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  277

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  297

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  454

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  254

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  321

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  500

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  433

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  567


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه