منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 831
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 330
بازديد کل : 2138013
 
   
رسانه / صوتي / اسلام شناسی
نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  113

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  127

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  55 تعداد بازديد:  123

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  122

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  113

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  199

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  39 تعداد بازديد:  128

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  123

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  132

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  102

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  88

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  94

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  96

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  109

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  103

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  110

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  118

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  55 تعداد بازديد:  112

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  39 تعداد بازديد:  116

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  111


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه