منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 834
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 235
بازديد کل : 2279823
 
   
رسانه / صوتي / مفاهيم قرآني
نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  192

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  194

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  191

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  191

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  166

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  172

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  37 تعداد بازديد:  170

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  187

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  36 تعداد بازديد:  197

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  182

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  184

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  35 تعداد بازديد:  166

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  186

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  188

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  187

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  180

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  184

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  179

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  38 تعداد بازديد:  184

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  206


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه