منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 231
بازديد کل : 2500084
 
   
رسانه / صوتي / مفاهيم قرآني
نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  287

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  287

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  283

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  289

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  260

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  269

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  37 تعداد بازديد:  267

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  269

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  36 تعداد بازديد:  285

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  262

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  260

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  35 تعداد بازديد:  242

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  264

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  268

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  262

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  251

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  260

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  257

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  38 تعداد بازديد:  257

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  277


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه