منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 732
بازديد کل : 2599624
 
   
رسانه / صوتي / مفاهيم قرآني
نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  339

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-07
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  340

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  338

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  349

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  312

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  316

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  37 تعداد بازديد:  316

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  324

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  36 تعداد بازديد:  332

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  306

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  305

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  35 تعداد بازديد:  291

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  34 تعداد بازديد:  309

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  308

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  298

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  289

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  312

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  299

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  38 تعداد بازديد:  309

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-05
مدت زمان:  43 تعداد بازديد:  322


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه