منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 194
بازديد کل : 2536129
 
   
رسانه / صوتي / تصحيح مفاهيم
نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-19
مدت زمان:  54 تعداد بازديد:  368

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-19
مدت زمان:  38 تعداد بازديد:  341

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-19
مدت زمان:  37 تعداد بازديد:  380

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  421

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  359

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  342

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  346

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  343

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  344

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  311

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  36 تعداد بازديد:  359

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  412

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  295

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  298

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  55 تعداد بازديد:  327

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  304

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  312

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  38 تعداد بازديد:  307

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  37 تعداد بازديد:  326

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  322


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه