منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 817
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 411
بازديد کل : 2053094
 
   
رسانه / صوتي / تصحيح مفاهيم
نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-19
مدت زمان:  54 تعداد بازديد:  113

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-19
مدت زمان:  38 تعداد بازديد:  102

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-19
مدت زمان:  37 تعداد بازديد:  118

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  108

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  96

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  106

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  107

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  103

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  92

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  92

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  36 تعداد بازديد:  87

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  176

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  33 تعداد بازديد:  95

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  86

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  55 تعداد بازديد:  111

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  95

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  44 تعداد بازديد:  86

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  38 تعداد بازديد:  83

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  37 تعداد بازديد:  88

نوع:  صوتي تاريخ درج:  2012-08-08
مدت زمان:  45 تعداد بازديد:  93


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه