منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 198
بازديد کل : 2600033
 
   
مقالات /
از پيامبر صلى الله عليه و سلم وارد شده است كه فرمودند: " مسح كردن حجر الاسود و ركن يمانى گناهان زيادى را پاك ميكند " لذاهيچ ربطى به تولد كسى ندارد.

همه اين ائمه يازده گانه از بزرگان ديني بودند واحترام وارزششان به خاطر بزرگيشان در دين است.

هر عبادت ومراسمي که در آن دو يافت شد جايز بوده و در غير اينصورت آن عمل عبادت که بشمار نمي رود هيچ بلکه بدعت وخرافات وساختگي بوده وبر فاعل آن گناه نوشته مي شود.

بررسي‌ در سيرت‌ پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز نشانگر اين‌ است‌ كه‌ هيچ‌ موردي‌ وجود ندارد كه‌ايشان‌ از كسب‌ و كار مردم‌ سهمي‌ براي‌ خودشان‌ مطالبه‌ كرده‌ باشند.

«از کارهاي خوبي که پيامبر صلى الله عليه و سلم از ما برآن عهده گرفت تا از آن سرپيچي نکنيم اين بود که هنگام مصيبت صورتمان را نخراشيم، و وايلا نگوييم، و گريبان چاک نکنيم، و موهايمان را ژوليده رها نکنيم»

چه امام جعفر صادق استاذ امام ابو حنيفه باشد و چه نباشد، از فضل و بزرگوارى اين ائمه چيزى كاسته نميشود، و هر كدام از آنها خود مدرسه فقهى مستقلى بودند.

حادثه شهادت فاطمه كه سببش لگد زدن عمر به شكم او ميدانند و سبب سقط جنين فاطمه ميدانند، يكى از بزرگترين افتراءات تاريخ است و نبايد چنين خرافاتى را قبول كرد، و هر كسى آنرا قبول كند در واقع حضرت على رضي الله عنه را ديوث و نامرد و ترسو ميداند، ولى اهل سنت كه اين حادثه را افتراء ميدانند حضرت على رضي الله عنه را اسد الله و مرد حق و شجاع و دلير ميدانند كه هرگز ممكن نبود در دفاع از اهل حق دريغ كند چه برسد به دفاع از ناموس خود؟!

وصيت كردن پيامبر صلى الله عليه و سلم به اهل بيتش براى احترام آنها و عدم آزار و اذيتشان بيان كرد، نه اينكه اهل بيتش از ساير اصحاب مانند ابوبكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم بهتر هستند

اين روابط نشاندهنده محبت اصحاب پيامبر صلى الله عليه و سلم با يكديگر و مخصوصا با اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و سلم ميباشد، و نام آنها را روى فرزندان خود ميگذاشتند، و اهل سنت همه آنها را بزرگوار ميشمارند و به هيچ يك از آنها توهين نمي كينند.

صوفيگري در كتاب و سنت رسول اكرم (صلی الله علیه وسلم ) كوچكترين رد پائي ندارد بلكه درضد آن پيامبر خدا اعمال حج ‏مشركان را اصلاح كرد!‏

متأسفانه هميشه گروه هاي مذهبي درگذشته تاريخ زندگي ميکنند نه در حال و آينده و يكي از مضحكترين دعاوي آنان بازگشت به گذشته تاريخ است تا از انسان امروز احقاق حقّ براي آنانكه پرونده دنيائي اشان مسدود شده دارند!

قبل از عصرصفویه جمعیّت دینی تشکیل دهنده ایران 2 گروه اصلی بودند، ‏‏«اقلیّت» و «اکثریت»: اقلیّت را «شیعه زیدیه» تشکیل می دادند و «گروه اکثریت» یا اهل سنت، درفارس و همدان و کرمان و اصفهان و آذربایجان و ‏کردستان و ازپیروان شافعی بودند.«یعنی شافعی مذهب های ایران دراین قسمت ‏ساکن بودند.

حضرت علی(علیه السلام) است که درخطبه اوّل نهج ‏البلاغه می فرماید: مدح و ستایش شایسته پروردگاری است که جمیع گویندگان توانائی مدح و ‏ثنایش را ندارند، و شمارشگران عـاجزازشمارش نعمت ها و بخششهای اویند ‏وکوشندگان ازتوانائی ادای حقّ نعمت او بی بهره اند .آفریدگاری که نهایتی برای ‏صفتش نیست و مقید به ثابت نمی گردد. وبرایش زمانی ثابت شده نیست . ازلی و ‏ابدی است و مدّت ندارد. مخلوقات رابه نیروی خودخلق کرده و ازروی رحمت نسیم ‏و بادها را پراکنده نموده و زمین را به کوهها استوارساخت.‏

چنين به نظر مي رسد كه ابتدا خانقاه در برابر مسجد ساخته شد وگفتند مسجد جاي اهل ظاهر و خانقاه جلوس اهل باطن است به مرور زمان تكيه ، حسينه ، زينبيه ، فاطميه ، هيئت هاي ابوالفضل ، حسن ، حسين ، رقيه، فاطمه ، علي و ... پديد آمده و مي آيد.

با به حكومت رسيدن صفويان در سال 907هجري در تبريز پوششهاي ارزشي تشيّع از ميان برداشته شد ! بنابراين قرن نهم را بايد آغاز پيدايش تشيّع صفوي دانست.

آيا تا كنون شنيده ايد يك انسانِ ساكنِ تهران اقوام ساكنِ در شهرستانش را صدا بزند؟! و مدعي باشد كه آنان صداي ‏اورا مي شنوند؟!

آزار نفس و صدمه زدن بر بدن ، بر سر و سينه زدن ،‌ قمه “ شاخ حسيني ” كه حرام بودن اين امور بر عقلا و نقلا ثابت است ، ‌جيغ كشيدن ،‌ فريادهاي بلند زنان ، ‌نعره هاي وحشيانه و نظائر اين اعمال موجب هتك حرمت فوق العاده دين شده ،‌ زشتي اين اعمال وقتي نمايان است كـــــه آنـــها را بپاي دين مي گذارند .

آیه ی: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَ امَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُواالرَّسُولِ وَ أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُم. چه می فرماید؟

آیا قمه و زنجیرزنی دارای توجیه دینی و قرآنی می باشد؟

علم غيب امري است كه ارتباطي بين انسان و حادثه اي نباشد و انسان بتواند آن حادثه را پيش بيني كند و چنين علمي مخصوص خداونداست.


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه