منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 215
بازديد کل : 2600050
 
   
مقالات /
سپردن خلافت به معاويه و به اصطلاح صلح بين حسن و معاويه رضي الله عنهم براي مصلحت مسلمانان بود.

جمهور اهل سنت بر اين باورند كه كساني كه همراه علي مي‌جنگيده‌اند بر حق بوده‌اند، و كساني كه عليه علي مي‌جنگيده‌اند شورشي بوده‌اند، اما اهل سنت همه بر اين اتفاق دارند كه از اين گروه كسي مذمت نمي‌شود بلكه مي‌گويند آنها اجتهاد كردند و به خطا رفتند.

منظور او بيعت‌گرفتن براي خلافت يا جانشين قراردادن کسي به عنوان امام نبوده، و هرگز او نخواسته است دوازده نفر مشخص از اهل بيت را مانند قرآن مصدر تشريع قرار دهد.

شيعه از اين حديث استدلال مي‌كنند كه مؤمن بايد به عترت پيامبر چنگ بزند، و بعد از اين مي‌گويند وقتي تمسك به عترت واجب است پس آنها بعد از پيامبر ولي امر و خليفه هستند.

آنچه که در اين مورد به پسر عمر ابن خطاب نسبت مي دهد تهمت و دروغي بيش نيست. ولي ثابت شده است که عبدالرحمن پسر عمر رضي الله عنه در مصر مرتکب شراب خوردن مي شود و سپس خود عمر رضي الله عنه بر او حد جاري مي کند.

متاسفانه کساني خود را محب اهل بيت مي دانند ولي متاسفانه در حقيقت آنها در حق علي رضي الله عنه غلو مي کنند و گاها در حق او ظلم مي نمايند.

ما از صحت اين قول اطلاعي نداريم و معلوم نيست که عمر رضي الله عنه کجا و کي و به چه مناسبتي اين قول را گفته باشد.

علماي متخصص حديث را دروغ يا ضعيف مي دانند، جاي هيچ شك وشبهه اي باقي نمي ماند كه اين حديث ساختگي و دروغ است واستناد به آن جايز نيست.

افضل و بهتر اين بود كه معاويه خلافت را بعد از خود به شوري واگذار ميكرد و فردي از خويشاوندانش را براي آن تعيين نكند، چه برسد به آن كه فرزندش را خليفه كند، و او براي پسرش بيعت گرفت و مردم با پسرش بيعت كردند و خلافت پسرش شرعاً شروع گرديد.

اين فرقه از جمله غاليان شيعه مي باشند که قائل بر الوهيت علي رضي الله عنه هستند لذا در ارتداد آنها شکي نيست.

اين بدعت نزد تشيع مربوط است به زمان صفويان در ايران که آنها عبارات (أشهد أن علياً حجة الله يا ولي الله ، حي علي خير العمل) را به اذان افزودند.

اى کسانى که ايمان آورده‏ايد! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق کنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد!

شرکت کردن در مراسم خاکسپاري مسلماني بر تمامي مسلمانان واجب نيست.

امامت و خلافت (حاکميت) دو چيز مختلف‌اند و ممکن است چه از لحاظ واقعي و چه از لحاظ شرعي از هم جدا شوند، همان طور که چنين چيزي براي ابراهيم عليه السلام حاصل شد، زيرا ايشان امام بود و خليفه نبود.

محبت اهل بيت و آن بزرگواران جزو واجبات هر مسلماني است و يکي از اصول عقيده اهل سنت وجوب محبت و احترام آنهاست.

يکي از دلايل روشن بر اين‌كه‌ آيه‌ي فوق الذکر بر «امامت» دلالت ندارد، اين است که اين آيه شرط دليل اصولي که محکم بودن و صراحت و وضوح در دلالت بر مقصود است، دارا نيست.

هنگامي که بخواهيم مبادئ و تعاليم بهائيت را بررسي کنيم، خود را در مقابل فرقه‌اي از فرقه‌هاي باطني مي‌بينيم که به هر عقيده‌اي دست‌درازي کرده است، مگر اسلام...

شکي نيست که اين عمل زشت باعث صدمه و آسيب زدن به بدن خواهد شد و شکي در منکر بودن آن وجود ندارد.

پيامبر صلي الله عليه وسلم فرد خاصي را بطور مشخص تعيين نکردند ولي مي توان گفت که اشاراتي را براي تعيين ابوبکر رضي الله عنه داشته اند.

اگر انتصاب امام از بزرگترين امور ديني و از مهمترين مصالح مسلمانان است، پس واجب است که انتصاب او قبل از نزول اين آيه باشد.


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه