منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 630
بازديد کل : 2599522
 
   
مقالات / پاسخ به شبهات
من در ميان شما دو چيز گرانبها را بجاى گذاشته ام، كتاب خداوند (قرآن) و روش و سنت من، پس اگر به آن دو چنگ بزنيد گمراه نخواهيد شد.

وظيفه هر مسلمان اينست كه به فكر خودش و آينده اش باشد نه به فكر گذشتگان و مردگان، زيرا خداوند متعال در روز قيامت فقط از اعمال خودش سؤال می کند نه از افعال گذشتگان.

تقيه نزد اهل سنت رخصه و آنهم هنگام ضرورت و ترس از كفار ميباشد نه ترس از مسلمانان.

پس آل بيت پيغمبر – صلي الله عليه و سلم – همسران و نواده گان و فرزندان هاشم و عبد المطلب و غلامان آنها هستند، بنابراين بر اساس اين رأى عمر رضي الله عنه جزو اهل بيت نيست.

بفرض رجوع ضمير به پيغمبر صلى الله عليه و سلم باز هم آنرا نميرساند كه ابوبكر مؤمن نيست زيرا در آيه قبل از آن خداوند سكينتش بر مؤمنان نيز نازل كرده كه ابوبكر سرور همه آنان هست كه همه صحابه و اهل سنت آنرا قبول دانسته اند.

شيعه فرقه هاى متعددى ميباشند كه امام ابو الفرج ابن الجوزى در قرن ششم هجرى آنها را در كتابش بنام "تلبيس ابليس" نام برده است.

آل بيت پيغمبر – صلي الله عليه و سلم – همسران و نواده گان و فرزندان هاشم و عبد المطلب و غلامان آنها هستند.

اذان اول در روز جمعه به دستور عثمان رضي الله عنه اتفاق افتاد وآنهم زمانيکه شهر مدينه توسعه پيدا کرد وشايد صداي اذان دوم به تمامي مردم نمي رسيد دستور داد در بازار مدينه که از مسجد النبي فاصله داشت اذان دهند.

هيچ احتياجي نيست که مردم بدانند کجا دفن شده و الان کجا هست، شايسته اين است که ما براي ايشان طلب مغفرت و رحمت کنيم، خداوند ايشان را بيامرزد و از ايشان راضي شود، در حالت مظلومانه اي شهيد شدند ما بايد براي ايشان از خداوند طلب مغفرت و رحمت داشته باشيم و براي ايشان خير و صلاح زيادي را خواستار باشيم.

از پيامبر صلى الله عليه و سلم وارد شده است كه فرمودند: " مسح كردن حجر الاسود و ركن يمانى گناهان زيادى را پاك ميكند " لذاهيچ ربطى به تولد كسى ندارد.

همه اين ائمه يازده گانه از بزرگان ديني بودند واحترام وارزششان به خاطر بزرگيشان در دين است.

هر عبادت ومراسمي که در آن دو يافت شد جايز بوده و در غير اينصورت آن عمل عبادت که بشمار نمي رود هيچ بلکه بدعت وخرافات وساختگي بوده وبر فاعل آن گناه نوشته مي شود.

بررسي‌ در سيرت‌ پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز نشانگر اين‌ است‌ كه‌ هيچ‌ موردي‌ وجود ندارد كه‌ايشان‌ از كسب‌ و كار مردم‌ سهمي‌ براي‌ خودشان‌ مطالبه‌ كرده‌ باشند.

«از کارهاي خوبي که پيامبر صلى الله عليه و سلم از ما برآن عهده گرفت تا از آن سرپيچي نکنيم اين بود که هنگام مصيبت صورتمان را نخراشيم، و وايلا نگوييم، و گريبان چاک نکنيم، و موهايمان را ژوليده رها نکنيم»

چه امام جعفر صادق استاذ امام ابو حنيفه باشد و چه نباشد، از فضل و بزرگوارى اين ائمه چيزى كاسته نميشود، و هر كدام از آنها خود مدرسه فقهى مستقلى بودند.

حادثه شهادت فاطمه كه سببش لگد زدن عمر به شكم او ميدانند و سبب سقط جنين فاطمه ميدانند، يكى از بزرگترين افتراءات تاريخ است و نبايد چنين خرافاتى را قبول كرد، و هر كسى آنرا قبول كند در واقع حضرت على رضي الله عنه را ديوث و نامرد و ترسو ميداند، ولى اهل سنت كه اين حادثه را افتراء ميدانند حضرت على رضي الله عنه را اسد الله و مرد حق و شجاع و دلير ميدانند كه هرگز ممكن نبود در دفاع از اهل حق دريغ كند چه برسد به دفاع از ناموس خود؟!

وصيت كردن پيامبر صلى الله عليه و سلم به اهل بيتش براى احترام آنها و عدم آزار و اذيتشان بيان كرد، نه اينكه اهل بيتش از ساير اصحاب مانند ابوبكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم بهتر هستند

اين روابط نشاندهنده محبت اصحاب پيامبر صلى الله عليه و سلم با يكديگر و مخصوصا با اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و سلم ميباشد، و نام آنها را روى فرزندان خود ميگذاشتند، و اهل سنت همه آنها را بزرگوار ميشمارند و به هيچ يك از آنها توهين نمي كينند.


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه