منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 336
بازديد کل : 2567253
 
   
فرق بین معجزه، کرامت و جادو
صاحب اثر:   تاريخ درج مقاله:2016-10-17  تعداد بازديد:712
: نشانه ای خارق العاده است که الله تعالی به وسیله ی آن به انبیا و رسولانش یاری می رساند که با آن به تحدی مردم می پردازند

بسم الله الرحمن الرحيم

فرق بین معجزه، کرامت و جادو

در این مقاله به طور مختصر به تعریف معجزه، کرامت و جادو می پردازیم تا به فرق میان آن ها پی ببریم.
معجزه: نشانه ای خارق العاده است که الله تعالی به وسیله ی آن به انبیا و رسولانش یاری می رساند که با آن به تحدی مردم می پردازند.
کرامت: چیز خارق العاده ای است که الله تعالی به وسلیه ی آن یکی از اولیایش را تکریم می نماید.
باید بدانیم که میان معجزه و کرامت فرق های زیادی وجود دارد، از جمله :
1. معجره مبنی بر اعلان و شهرت و است. صاحب آن – نبی – مأمور به اظهار و اعلان آن است. در حالی که کرامت مبنی بر پنهان کردن و اختفاست. صاحب آن – ولی – مأمور به کتمان آن است.
2. معجزه مقرون و همراه با تحدی و به مقابله برای اثبات و ادعای نبوت است اما کرامت همراه با تحدی نیست و همچنین برای ادعای فضیلت و منزلت در نزد الله متعال نمی باشد.
3. ثمره ی معجزه باعث نفع رسانی و فایده برای دیگران می شود اما کرامت در اغلب موارد مختص به صاحبش است.
4. معجزه ممکن است در مورد هر چیز خارق العاده ای اتفاق بیفتد اما کرامت فقط شامل برخی از آن ها می شود.
5. معجزه ها مخصوص انبیاست اما کرامت می تواند برای اولیا هم باشد.
6. انبیا با معجزه هایشان بر مشرکان احتجاج می کنند و دلیل برهان می آورند زیرا قلب های آنها سخت و قاسی است؛ اما اولیا با کرامت شان بر خود حجت و دلیل می آورند تا مطمئن و متأکد شود و مضطرب و پریشان نگردد.
اما فرق بین معجزه و جادو، از جمله:
1. معجزه امری خارق العاده است: یعنی آن با قوانین طبیعت مخالف است و از سوی الله متعال می باشد؛ اما جادو بر حسب قوانینی اتفاق می افتد که امکان یادگیری آن وجود دارد و آن طرف جادوگر است.
2. نتیجه ی معجزه چیزی جز خیر و نیکی نیست؛ اما از جادو هیچ خیری صادر نمی شود.
3. امکان ندارد که معجزه باطل شود و از بین برود؛ اما امکان دارد که جادو باطل شود و واضح و روشن است که جادو انجام نمی گیرد مگر با کمک و یاری جستن از شیاطین و تقرب به آن ها .
4. معجزه به وسیله ی نبی انجام می گیرد و او برترین شخص در میان مردم از نظر علم، عمل و اخلاق است؛ اما جادو به وسیله ی جادوگر انجام می گیرد و او بدترین مردم از لحاظ علم، عمل و اخلاق است و نفوس از او و کسی که همراهش هست متنفر و بیزاراند.
5. معجزه سبب و موجبی ندارد، به همین دلیل است که کسی جز نبی نمی تواند مانند آن را بیاورد؛ اما جادو اسباب و دلایل معروف و شناخته شده ای دارد و آن طلسم هایی  است که گفته شده و نوشته می شود و در آن از جن کمک گرفته می شود. پس هر کسی آن را یاد گیرد و انجام دهد هر چیزی از سحر را که بخواهد می تواند انجام دهد؛ اما معجزه را نمی توان با تعلیم و تجربه آموخت .
این ها برخی از اقوال اهل علم در مورد فرق بین معجزه، کرامت و جادو بود.
علامه سعدی رحمه الله می فرماید: "فرق بین معجزه و کرامت و حالت های شیطانی خارق العاده ای که توسط جادوگران و شعبده بازان انجام می گیرند این است که: معجزه چیزی است که الله تعالی به وسیله ی رسولان و انبیا انجام می دهد که با آن بندگان را به تحدی فرا می خواند و به وسیله ی آن صدق و راستگویی آنچه را که از سوی الله آورده اند ثابت می کنند و الله تعالی با آن آنان را یاری می رساند؛ مانند: شکافته شدن ماه، نزول قرآن که بزرگترین معجزه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، ناله ی تنه ی درخت؛ جوشش آب از میان انگشتان ایشان صلی الله علیه وسلم و معجزات زیاد دیگری.
اما کرامت چیزی خارق العاده ای است که الله تعالی به وسیله ی اولیای مؤمنان انجام می دهد. مانند: علم، قدرت و دیگر چیزها مانند سایه ای که بر أسید بن الحضیر قرار گرفت زمانی قرآن می خواند، مانند روشن شدن نوری برای عباد بن بشر و أسید بن الحضیر زمانی که از نزد نبی صلی الله علیه وسلم باز می گشتند و هنگامی که از یکدیگر جدا شدند برای هر یک از آن دو نفر تا جایی که چشمشان کار می کرد نوری روشن گشت.
شرط کرامت بودن آن این است که شخصی که برای این کرامت داده شده است بر ایمان مستقیم بوده و تابع شریعت باشد پس اگر برخلاف این باشد پس چیزی که از خارق العادات همراه اوست از احوال شیطانی می باشد. سپس بدانید که عدم حصول کرامت برای برخی از مسلمانان دلیلی بر نقص و کم بودن ایمان آنان نیست؛ زیرا کرامت به دلیل اسباب زیر اتفاق می افتد از جمله: تقویت ایمان بنده و ثابت و استوار نگاه داشتن وی؛ برای همین بسیاری از صحابه به دلیل قوی بودن ایمان و کامل بودن یقینشان کراماتی نداشتند.
یا برای اقامه ی حجت بر دشمن است همان طور که برای خالد رضی الله عنه اتفاق افتاد زمانی که سم را نوشید زمانی که قلعه ای را محاصره کرده بود، وی را باز داشتند تا زمانی که سم را بنوشد پس آن را نوشید و قلعه فتح شد؛ مانند این برای اُبَی ادریس خولانی نیز اتفاق افتاد زمانی که اَسْوَد العنسی وی را در آتش انداخت و الله تعالی او را نجات داد؛ به دلیل نیازی که به آن کرامت داشت. همچنین داستان اُم اَیْمن زمانی که برای مهاجرت خارج شده بود دچار تشنگی شدید شد چیزی را بر بالای سرش احساس کرد زمانی که سرش را بلند کرد دید که مَشْک آبی است پس از آن نوشید سپس مشک بالا رفت.
و ممکن است کرامت ابتلا و آزمایشی باشد که با آن گروهی خوشبخت شده و گروهی دیگر بدبخت می شود. اگر صاحبش شکرش را به جای آورد خوشبخت می شود و اگر به خودش مغرور شود و به راه راست برنگردد بدخت و بیچاره می گردد" .
از شیخ ابن عثیمین رحمه الله پرسیده شد: چگونه معجزه و کرامت و کهانت  را تشخیص دهیم؟
جواب دادند: "معجزه برای انبیاست و کرامت برای اولیاست؛ اولیای الرحمن. کهانت برای اولیای شیطان است. امروزه امکان ندارد که معجزه ای رخ دهد زیرا رسول الله علیه الصلاة والسلام آخرین پیامبر بودند و ممکن نیست که معجزه ای اتفاق بیفتد.
کرامت هم قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم بعد از ایشان تا روز قیامت وجود دارد. آن به برای ولی صالح و نیکوکار است. اگر بدانیم که شخصی که این کرامت برایش رخ داده فردی مستقیم و نیکوکار، برپادارنده ی حق الله و حق بندگان است آن وقت خواهیم دانست که آن کرامت است.
اگر ببینیم شخصی که این کرامت را آورده کاهن  است – یعنی: شخصی غیر مستقیم و ناصالح باشد – می دانیم که آن از طرف شیاطین است و گاهی شیاطین، بنی آدم را برای هدف و غرض خودشان کمک و یاری می کنند" .
ترجمه شده همراه با تصرف
ام احمد
https://islamqa.info


 


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه