منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 537
بازديد کل : 2476099
 
   
متابعت سنت رسول الله – صلي الله عليه وسلم – چه وقت تحقق مي‌يابد؟
صاحب اثر: برهان الدین   تاريخ درج مقاله:2013-03-24  تعداد بازديد:410
متابعت سنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - در هيچ عملي تحقق نمي‌يابد مگر آنگاه که آن عمل در شش چيز موافق شريعت بوده باشد: 1- سبب عمل: اگر عبادتي پيوسته با سببي باشد، بايد آن سبب، شرعي بوده باشد و اگرنه آن عمل بدعت به شمار مي‌رود

 

متابعت سنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - در هيچ عملي تحقق نمي‌يابد مگر آنگاه که آن عمل در شش چيز موافق شريعت بوده باشد:
1- سبب عمل: اگر عبادتي پيوسته با سببي باشد، بايد آن سبب، شرعي بوده باشد و اگرنه آن عمل بدعت به شمار مي‌رود.
مثال: زنده داشتن شب (27) رجب و در آن تهجد کردن بحجت آنکه اين همان شبي است که در آن حادثه اسراء و معراج صورت گرفته است.
تهجد عبادت مشروعي است مگر ربط آن به اين سبب (اسراء ومعراج) در اين شب؛ موافق شريعت نيست بناء اين كار را بدعت تصنيف كرده مي‌شود.
مثال ديگري: شريعت زيارت قبرها را فقط بخاطر سلام و دعا براي مردگان، و پند و عبرت براي زندگان مشروع گردانيده است، پس هرکه به اين سبب به زيارت قبرها مي‌رود؛ زيارتش شرعي است، و هرکه به سببي ديگري مي‌رود مثل: توسل به مردگان، طلب شفا، تقديم نذر ونياز، طواف به قبرها، و برکت جستن به خاک قبر و ...؛ زيارتش بدعي مي‌باشد.
2- جنس عمل: يعني اگر شريعت جنس عملي را تحديد کرده باشد؛ بايد ما جنس آنرا تغيير ندهيم، و به جنس آن مقيد باشيم واگرنه در بدعت واقع مي‌شويم.
مثال: شريعت جنس حيواني را که قرباني مي‌شود تحديد نموده است که عبارت است از شتر، گاو وگوسفند. پس اگر کسي حيواني جز اين سه قرباني کند؛ بحيث قرباني از او پذرفته نمي‌شود. بطور مثال: مرغي و يا اسبي را قرباني کند.
3- مقدار عمل: يعني اگر شريعت براي عملي مقدار معيني را تحديد کند؛ بايد از مقدار آن کم و بيش نکرد.
مثال: شريعت عدد رکعات نمازهاي فرضي را تعيين کرده است، پس کسي اختيار ندارد اينکه در عدد آنها بيفزايد و يا اينکه از عدد آنها بکاهد.
همچنان در حج و عمره عدد اشواط طواف و سعي تحديد شده است، پس هرکه در عدد آنها بيفزايد يا از آنها بکاهد در اشتباه واقع مي‌شود.
همچنان اعمالي که شريعت مقدار آنرا مطلق گذاشته و تحديد نکرده است؛ کسي اختيار ندارد اينکه براي آن مقدار معيني تحديد کند، مثلاً: شريعت ما را تشويق كرده اينكه (لا حول و لا قوة إلا بالله) بگوئيم، مگر مقدار معيني براي آن تحديد نکرده است، پس نبايد کسي براي آن مقداري تحديد کرد.
4- کيفيت وچگونگي عمل: يعني بايد عبادت را به همان کيفيت و روشي انجام داد که از پيامبر - صلي الله عليه وسلم - نقل شده است، و اگرنه پذرفته نمي‌شود.
مثال: در وضو اگر آغاز به شستن دو پاي سپس روي باز مسح سر و در پايان دو دستش را بشويد؛ اين وضو از وي پذرفته نمي‌شود، چون کيفيت آن مخالف سنت است.
و اگر انساني ارکان نماز را پيش و پس کند، نخست سجده کرده باز رکوع سپس تلاوت کند؛ نمازش باطل مي‌باشد، زيرا آن خلاف سنت رسول الله – صلي الله عليه وسلم – است.
و مي‌توان اين گونه مثال را در ساير عبادات ذکر نمود.
5- مکان عبادت: يعني اگر شريعت براي عبادتي جاي معيني را تحديد کرده باشد؛ آن عبادت را در غير آنجا انجام دادن جايز نيست.
مثال: شريعت براي اعتکاف مسجد را تحديد کرده است، و براي طواف، کعبه معظمه را تعيين کرده است. پس اگر کسي در خانه خود اعتکاف کند، و يا در ماحول قبري طواف کند؛ مرتکب بدعت مي‌شود، زيرا او اين عبادات را در اماکن شرعي‌اش انجام نداده است.
6- زمان عمل: يعني عباداتي که شريعت براي آنها اوقات معيني تحديد کرده است؛ بايد در اوقاتش انجام داده شود، و اگرنه پذرفته نمي شود.
مثال: نمازهاي پنجگانه اگر پيش از اوقاتش خوانده شوند درست نمي‌گردند. و اگر کسي بخواهد در ماه رمضان به غرض حج در عرفات ايستاد شود؛ برايش حج محسوب نمي‌شود، و بدعتکار مي‌باشد.
همچنان اگر براي عبادت مطلقي، وقتي را تعيين کند که شريعت آنرا تعيين نکرده است؛ دچار بدعت مي‌شود.
مثال: روزهاي مشخصي را براي روزه گرفتن يا نمازخواندن يا عمره کردن و يا غيره از عبادات؛ تحديد کند چنان که برخي از مردم روزهايي از ماه رجب را به اينگونه عبادات تخصيص مي‌کنند.

الله متعال همه مسلمانان را متابعت سنت رسول الله – صلي الله عليه وسلم – نصيب کند.
برادرتان
برهان الدين


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه