منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 199
بازديد کل : 2600034
 
   
مجموعه اشعار 9
صاحب اثر: علی حسین امیری   تاريخ درج مقاله:2013-01-14  تعداد بازديد:690
بترس از نعره های آدم غرق جنون بترس از واعظی که رفته پی چند و چون بترس از آنکه زشت چهره تر از دیو شد نترس از آن کسی که زشت شده از درون بترس رنگ سیاه، خون به دلت می کند بدان از رنگهای تیره تر از رنگ خون بترس شیطانی است رسم و ره مفتیان شهر از دیو جهل و نغمة روحانیون بترس گیرم که تا کنون سر تو شیره مال شد بگذشت آنچه بود، عزیزم کنون بترس زنهار، قصه ها نشود اعتقاد تو زین قصه های له شده اندر قرون بترس از دیو جهل و آدم مداح و حرف مفت از گریه و سیاهی و فریاد و خون بترس

 

بترس
از نعره های آدم غرق جنون بترس
از واعظی که رفته پی چند و چون بترس
از آنکه زشت چهره تر از دیو شد نترس
از آن کسی که زشت شده از درون بترس
رنگ سیاه، خون به دلت می کند بدان
از رنگهای تیره تر از رنگ خون بترس
شیطانی است رسم و ره مفتیان شهر
از دیو جهل و نغمة روحانیون بترس
گیرم که تا کنون سر تو شیره مال شد
بگذشت آنچه بود، عزیزم کنون بترس
زنهار، قصه ها نشود اعتقاد تو
زین قصه های له شده اندر قرون بترس
از دیو جهل و آدم مداح و حرف مفت
از گریه و سیاهی و فریاد و خون بترس
________________________________________
دین الله
مذهب شیطان ز راه گوش بود
مذهب الله، عقل و منطق است
واعظ تکیه مانند زنان
غرق نفرین و عزا و نق نق است
چون خوارج، دید او گنجشکی است
فکر اینها با حقیقت، عایق است
آنکه ایمان تو را دزدید، او
بدتر از صدها هزاران سارق است
ملتی که تابع احساس شد
حاکمانی احمق و خر، لایق است
آدم کاری و دانا ساکت است
آدم نادان و ابله، ناطق است
من، ولی بسیار دارم غصه ها
کار من ای دوست، نزدیک دق است
آنکه با افسانه ها دلخوش شده
دشمن عقل و دلیل و منطق است
دیو را دیدم شبی با جهل گفت
دوستی ما ز عهد سابق است
آنکه جاهل می دود دنبال نفس
قاسط است و ناکث است و مارق است
مذهب ما مذهب افسانه هاست
مذهب الله، عقل و منطق است
مذهب ما مذهب گوش است و خشم
مذهب حق، ضد اشک و هق هق است!
________________________________________
دارم درون سینه ز اندوه آهها
ای که از روی تعصب آمدی
ای که با یاران پیغمبر بدی
اعتقادات تو روی قصه هاست
آزمایش گر شود راحت ردی
در قیامت رو سیاه و شرمسار
نا امید از رحمت و از احمدی
روی حرف یکسری مداح خر
آتش کینه چرا بر جان زدی
موجب اسلام تو فاروق بود
از حسودی تهمت و بهتان زدی
مثل شیطان می شوی تو دوزخی
رانده و مطرود نور ایزدی
________________________________________
کار جاهل
کار جاهل، نگاه است و تقلید
هر چه گفتند، تسلیم و تایید
هر چه بشنید، بی شک پذیرفت
هرچه را دید، بی شک پسندید
رفت، گمراه در راه اجداد
کرد، بدبختی خویش تجدید
بست، چشم خرد بر حقیقت
حرف حق را چو بشنید خندید
جای قرآن، مفاتیح را خواند
جای تحقیق، تایید و تقلید
جای مسجد، به تکیه ها رفت
غرق شد در تباهی و تردید
پای منبر نشست و چه آسان
رفت از روح او نور توحید
عاشق کینه و خشم و نفرین
در پی گریه و اشک و ماتم
________________________________________
با جهالت برو تا جهنم
با جهالت برو تا جهنم
عاشق قصه هایی خیالی
داستانهای بس ایده آلی
دشمنی های پوسیده و پوچ
دوستی های بی جا و خالی
ذهن تو خالی از عقل و تحقیق
فکر تو خالی از هر سئوالی
عاشق رنگ مکروه تیره
هر چه که هست در آن ملالی
دوست داری همیشه بگریی
دوست داری همیشه بنالی
مثل زنها گرفتار کینه
آنکه او هست شبه رجالی
پایه اعتقادات تو شد
قصه هایی ز راوی غالی
زیر فرهنگ نادانی و مرگ
می شوی دفن، آرام و کم کم
با جهالت برو تا جهنم
تا کجا بند تقلید هستی
می وزد باد و تو بید هستی
غرق دریای شرکی چه حاصل
فکر کردی که توحید هستی
از اباطیل علامه مستی
در پی رد و تایید هستی
مثل اجداد، مقبول شیطان
آخر سال، تجدید هستی
مست یک مشت، افسانه گشتی
خام یک مشت، امید هستی
حرف حق را شنیدی ولی حیف
مثل آنکس که نشنید هستی
در تعصب شده قلب تو سنگ
فارغ از شک و تردید هستی
خوردی از میوه جهل و ناچار
نیستی در خور نام آدم
با جهالت برو تا جهنم
نا امیدم از این مردم غم
خسته از اشک و زاری و ماتم
شبه مردان نادان و احمق
شبه زنهای بیچاره و کم
شبه اسلامهای خوارج
شبه علامه های مؤمم
مثل انعام یا کمتر از آن
دیو جهلند چون شبه آدم
عاشق وردهای مفاتیح
در بهشت است گویی مسلم
ظاهر حرفها آب زمزم
باطن کارها آتش و سم
جای الله در پیشگاهِ
قبه و قبر، شد گردنت خم
راه تو کج ترین راه باشد
رو به دوزخ به صف مقدم
با جهالت برو تا جهنم
________________________________________
آخوند
خسته شد ملت از حال آخوند
از تمامی اعمال آخوند
مسخ شد آیه‌های خدا از
آن احادیث پر قال آخوند
سال گرگ است تقویم امسال
یا به دیگر زبان سال آخوند
عین کفر است اقوال این مست
عین شرک است افعال آخوند
تو برو کار کن ای برادر
خمس مالت شود مال آخوند
جور بی حالیش را کشیدند
آن مریدان فعال آخوند
ای بسیجی به روز قیامت
زیر باری و حمال آخوند
پاک کن ای خدا کشورم را
از تمامی عمال آخوند
کل دریای مازندران رفت
از زد و بند و اهمال آخوند
کی شود پر ندانم از این نفت
آن شکمهای چون وال آخوند
حد پایان ندارد بدانید
آرزوها و امیال آخوند
ملت شیر و خورشید افتاد
مثل بره به چنگال آخوند
حرف حق را نگردد پذیرا
آن سر بی مخ و کال آخوند
جز دروغ و خرافه نبینی
تا که وا می شود گال آخوند
در جدال است با اهل سنت
ذهن بیمار و دجال آخوند
بی گمان حرف حق و شجاعت
بشکند یال و کوپال آخوند
حال ما را گرفت این تبهکار
پس بگیریم ما حال آخوند
زرق و مکر و فریب و ریا بود
تا به حافظ زدم فال آخوند
ذهن شیطان دون هم ندانست
تا کجاهاست آمال آخوند
جیب من، جیب تو، کی گشادست
مال من، مال تو، مال آخوند
زیر روسیه و چین شده پهن
پاچه خواری و دستمال آخوند
در قیامت ببینی که شیطان
بر صراط است حمال آخوند
با نوکش بیضه دین شکسته
جای آن بر پر و بال آخوند
توبه و عذر خواهی نبینی
زان زبان به حق لال آخوند
شانس دارد عجیب این تبهکار
بس بلند است اقبال آخوند
دیدم ابلیس هنگام چینش
در کفش داشت غربال آخوند
رفت اسلام از کشور ما
تا وطن گشت اشغال آخوند
نیست در ذات اسلام عیبی
هست اشکال، اشکال آخوند
کی رها می شود ای خداوند
ملت ما ز چنگال آخوند
________________________________________
تقلید و جهالت
تقلید و جهالت همه جا درد سر ماست
در هر طرفی فتنه و شر زیر سر ماست
آتش زدن پرچـم و سر دادن فریاد
سر شاخ شدن با همه تنها هنر ماست
انگار که دستان خدا روی سر ماست
تا دست خدا روی سر ماست ذلیلیم
این دست خدا نیست اگر بود خلیلیم
دنباله رو و تابع شیطان رذیلیم
هر نطق شما مایه شر و ضرر ماست
انگار که دستان خدا روی سر ماست
________________________________________
شد قیامت، امامت نیامد
شد قیامت، امامت نیامد
در سرت جز خلافت نیامد
آفتابی ز دانش در آمد
عمر جهل و جهالت سر آمد
در پی جهل و تقلید و تکرار
شیعه شد در جهالت سر آمد
ای برادر، خودت فکر خود باش
شد قیامت، امامت نیامد
گیرم آید اگرچه خیال است
باز سودی به حالت ندارد
هست قرآن امامی که زنده ست
نه امامی که افسانه آمد
عاقبت جز ندامت نماند
شد قیامت، امامت نیامد
خوب باش و ز اوهام شو پاک
سوی دوزخ شود نیت بد
عقل و ادراک داری به پاخیز
قبل از آنی که عمرت سرآید
در دلت جز عداوت نماند
شد قیامت، امامت نیامد

حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه