منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 319
بازديد کل : 2600154
 
   
مجموعه اشعار5
صاحب اثر: علی حسین امیری   تاريخ درج مقاله:2013-01-14  تعداد بازديد:606
باز رسید آن فرقه زشت من ویرانی این دین و فردای من در نظرش ظلمت چشمان من عاقبت آید سوی ایمان من دور مکن دین خدا از سرم ای تو شده هر دو جهان اهرمن جوشش دریای دروغش نگر می رود هر لحظه سوی عقل من حق امام و خمس و نائب ببین می رود هر لحظه سوی جیب من دشمن اهل سنت و مسلمین کرده پر از تفرقه ایران من از کتب جاهلی چون مجلسی غرق خرافه شده اسلام من دین خدا را شده هر جا دکان این مذهب و فرقه گمراه من دست بشستم ازین فرقه من چونکه محمد شده الگوی من...

 

باز رسید آن فرقه زشت من

ویرانی این دین و فردای من

در نظرش ظلمت چشمان من

عاقبت آید سوی ایمان من

دور مکن دین خدا از سرم

ای تو شده هر دو جهان اهرمن

جوشش دریای دروغش نگر

می رود هر لحظه سوی عقل من

حق امام و خمس و نائب ببین

می رود هر لحظه سوی جیب من

دشمن اهل سنت و مسلمین

کرده پر از تفرقه ایران من

از کتب جاهلی چون مجلسی

غرق خرافه شده اسلام من

دین خدا را شده هر جا دکان

این مذهب و فرقه گمراه من

دست بشستم ازین فرقه من

چونکه محمد شده الگوی من

________________________________________

به مناسبت ورود خمینی به ایران

ولی آمد، ولی آمد، ولی مطلقه آمد

دروغ آمد، دروغ آمد، دروغ و افترا آمد

جفا آمد، جفا آمد، ز قم و جمکران آمد

خیال آمد، خیال آمد، رخش بر روی ماه آمد

عدو آمد، عدو آمد، عدو دین حق آمد

بسیج آمد، بسیج آمد، بسیج گوسفند آمد

کجا آمد؟ کجا آمد؟، کز اینجا خود نرفته ست او

به جایش گمرهی دیگر ولی مطلقه آمد

عدو آمد، عدو آمد، عدو سنیان آمد

جدا آمد، جدا آمد، جدا از مسلمین آمد

غرور آمد، غرور آمد، من و من من کنان آمد

امام آمد، امام آمد، ز نسل مجلسی آمد

فقیه آمد، فقیه آمد، فقیه شیعیان آمد

وقیح آمد، وقیح آمد، ز قرآن او جدا آمد

رفیق آمد، رفیق آمد، رفیق روس و چین آمد

سیاست عین دین آمد، دیانت عین کین آمد

عزا آمد، عزا آمد ، ز هر کویی صدا آمد

فغان آمد، فغان آمد، فغان و کربلا آمد

شهید آمد، شهید آمد، شهید از جنگ او آمد

لجوج آمد، لجوج آمد، لجوج با عقد صلح آمد

فریب آمد، فریب آمد، فریب و خدعه ها آمد

دروغ آمد، دروغ آمد، تقیه اصل دین آمد

قبور آمد، قبور آمد، قبور اهل شرک آمد

ضریح و گنبد زرین به سوی آسمان آمد

________________________________________

به مناسبت ورود خمینی

آب زنید راه را هین که امام می رسد

مژده دهید خام را، بوی جفا می رسد

راه دهید یار را، آن رخ در ماه را

کز رخ در ماه او، جهل مدام می رسد

خاک شدست مغزمان، غلغله ای ست در سرمان

خواب و خیال می دمد، وعده پوچ می رسد

عقل به خواب می رود، دین به کناره می رسد

شرک و خرافه می رود تا به سما می رسد

تیر خرافه می رود، سوی نشانه می رود

ما چه نشسته ایم پس؟، کفر ز راه می رسد

________________________________________

به مناسبت ورود خمینی

امام آمد، امام آمد، امام دین ربا آمد

خوش و سرسبز شد شیعه، امام خدعه ها آمد

ز مومن بشنو ای شیعه، که مومن دین حق دارد

به دین ناب خود بنگر، که پُر شرک و ریا آمد

به گوشش ابلهان گویند: که یار عقل و دین آمد

ولیکن عاقلان گویند: خراب عقل و دین آمد

مکدر شد همه عالم، همه کبر و غرور آمد

سپید است روی هیتلر چون، ولی مطلقه آمد

به نص دین هجوم آمد، برای نص جهاد آمد

برای حج چو سد آمد، امام مطلقه آمد

برای خر چو بت آمد، رخ نحسش به ماه آمد

امام جنگ و کین آمد، ولی مطلقه آمد

به کفرستان ظلم و جهل، به امر مجلسی آمد

عزا و خودزنی آمد، امام کینه ها آمد

عدو سنیان آمد، رفیق مجلسی آمد

شکاف مسلمین آمد، امام تفرقه آمد

مفاتیح است کتاب او، دعای شرک و کفر آمد

خرافه با جنون آمد، مفاتیح الجنون آمد

ز هر برگی ندا آمد، که دین را آفتی آمد

شبان هر بسیجی او، امام بره ها آمد

خروج آمد، خروج آمد، خروج از دین حق آمد

خوارج رو سپید آمد ، امام خارجی آمد

ببین کان شیعه گویا بر آمد بر سر منبر

که ای یاران روح الله، امامم چون خدا آمد

________________________________________

چنان کفرم!!

چنان کفرم، چنان کفرم من امروز

که از اسلام برون جستم من امروز

چنان کفری که در خاطر نیاید

چنانستم، چنانستم من امروز

به کفر با همرهان شرک رفتم

به صورت گربه این دینم من امروز

گرفتم گوش عقل و گفتم: ای عقل

برون رو، کز تو وارستم من امروز

بشوی ای عقل دست خویش از من

که در مذهب بپیوستم من امروز

نمی دانم کجایم لیک، مرتد

مقامی کاندر او هستم من امروز!

چون زیارات قبورم معلوم آمد

دگر از کعبه بیزارم من امروز!!

بیامد بر درم آیات قرآن

ز مستی در بر او بستم من امروز

________________________________________

درون شو ای غم و کینه!!

درون شو ای غم و کینه، دلم بیمار می آید

تو هم ای دین ز من گمشو، که عقلم زار می آید

نگویم شیعه را مشرک، که از مشرک گذشت ست او

مرا از فرط شرک او، ز مذهب عار می آید

مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی ز سر گیرید

که شرک از شرم این فرقه، مسلمان وار می آید

برو ای کفر که این ظلمت ز حد کفر بیرون شد

برای عالم اسلام، ازین فرقه خطر آید

در و دیوار این شیعه، پر است از غصه و کینه

همه فکرش فقط این است، که مهدی از غیاب آید

همه افکار حزب الله، شده یاری روح الله

برای حزب شیطان هم، امامی از نجف آید....


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه