منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 376
بازديد کل : 2567293
 
   
گفتگوي ويژه با دكتور علي محمد صلابي متفكر و انديشمند اسلامي(1)
صاحب اثر: ترجمه: عبدالخالق احسان   تاريخ درج مقاله:2013-01-03  تعداد بازديد:409
دكتور علي محمد صلابي يكي از نويسنده هاي مؤفق تاريخ اسلامي است كه با نوشتن كتاب هاي در سيرت، زندگي خلفاي راشدين، دوره اموي ها و عباسي ها، زندگي نامه صلاح الدين ايوبي، محمد فاتح و... شهرت جهاني كسب كرده و تاريخ اسلام را به شيوه دقيق و علمي باز نويسي نموده است. چند وقت پيش مصاحبه با ايشان در خصوص نوشته هايش صورت گرفته بود و نظر به اهميت آن ترجمه شده و اينك خدمت خواننده هاي گرامي تقديم مي گردد.

 

دكتور علي محمد صلابي يكي از نويسنده هاي مؤفق تاريخ اسلامي است كه با نوشتن كتاب هاي در سيرت، زندگي خلفاي راشدين، دوره اموي ها و عباسي ها، زندگي نامه صلاح الدين ايوبي، محمد فاتح و... شهرت جهاني كسب كرده و تاريخ اسلام را به شيوه دقيق و علمي باز نويسي نموده است. چند وقت پيش مصاحبه با ايشان در خصوص نوشته هايش صورت گرفته بود و نظر به اهميت آن ترجمه شده و اينك خدمت خواننده هاي گرامي تقديم مي گردد.

• چرا تاريخ اسلامي را اختيار كرديد؟ و علاقه تان به تاريخ اسلام چيست؟

علاقه من به تاريخ اسلامي از زماني آغاز شد كه در زندان با عده از بزرگان سياسي و فرهنگي در ارتباط بودم و دانستم كه ما و به خصوص نسل جوان از تاريخ اسلامي بيگانه شديم و شخصيت هاي اسلامي معاصر مانند: محمد علي سنوسي، احمد شريف، عمر مختار، محمد المهدي و... را نمي شناسيم.

دريافتم كه سيرت پيامبر صلي الله عليه وسلم نياز به مدارسه ويژه دارد، به خصوص تعامل پيامبر با قوانين و سنت هاي زندگي. اهتمام من به ( دانش نصرت در قرآن كريم) انواع، اسباب، شرايط، مراحل و اهداف آن، مرا وادار كرد كه فقه تمكين در قرآن را از لابلاي تاريخ و زندگي پيامبر صلي الله عليه وسلم استخراج نمايم و اينكه پيامبر چگونه به جماعت توجه داشتند؟ و چگونه جامعه را دگرگون نمودند؟ دولت اسلامي را چگونه تآسيس نمودند؟ چطور با يهود و نصاري جنگيدند؟ و چگونه تمدني را بنا كردند؟ و بعد به دوره خلفاي راشدين پرداختم و اينكه چگونه دست هاي آلوده ي در تحريف روايات تاريخي تلاش كردند؟ و چهره هاي شخصيت هاي بزرگ اسلامي را وارونه جلوه دادند؟

• چرا زندگي خلفاي راشدين را در كتاب هايت به تفصيل بيان كردي؟ و در چه جوانبي بيشتر تركيز نموديد؟

به فقه سياسي و آنچه مربوط به فتوحات اسلامي مي شود، بيشتر اهتمام نمودم و حوادثي كه در دوره حضرت ابوبكر، عمر، عثمان و علي رضي الله عنهم رخ داده و چگونگي تعامل شان با حوادث و توصيه پيامبر صلي الله عليه وسلم به پيروي از سنت خلفاي راشدين نيز تركيز نمودم. رسول معظم اسلام فرمودند: بعد از خلافت راشده، پادشاهي ستمگري و ظلم به ميان مي آيد؛ پس بايد بدانيم كه خلافت راشده چيست؟ معني و ويژگي هاي آن چه مي باشد؟ و طبيعت آن چگونه است؟ فهم اين قضايا گامي است به سوي خلافت راشده و بايد اين فقه و فرهنگ خلافت راشده بين مردم متداول شود؛ لذا به دوره خلافت راشده دقت بيشتري نموده و كشف كردم كه خليفه پنجمي هم وجود داشته كه حسن بن علي رضي الله عنهما مي باشد. حضرت حسن بن علي پروژه اسلامي و اصلاحي مهم و حياتي را به امت اسلامي تقديم نمود، او وحدت امت و ادامه فتوحات جديد را رهبري كرد. از خلال پروژه اصلاحي حسن اين فرموده رسول خدا صلي الله عليه وسلم قابل فهم مي شود ( اين فرزندم سيد است و خداوند توسط او بين دو گروه بزرگ اسلامي صلح برقرار مي سازد). از معاني بزرگواري شخصيت حضرت حسن، تلاش او به وحدت، جلوگيري از خونريزي و ادامه فتوحات مي باشد.

• نوشتن تاريخ اسلام را از كدام منهج دنبال كرديد؟

من مقيد به منهج هاي معروف نزد مؤرخين نيستم كه تنها به شكل زنجيره ي و ماده محض تاريخي اهتمام دارند، به نظر من تاريخ وسيله دعوت به سوي الله متعال مي باشد. مواد تاريخي كه به آنها اهتمام داشتم؛ بر منهج قرآن كريم در بيان قصه هاي پيامبران تدوين نمودم. در داستان هاي قرآني بر صفات پيامبران، منهج و عقايد شان و خطرناك بودن شرك و اهميت ايمان به الله متعال و روز آخرت تركيز شده است.

وقتي از شخصيت هاي اسلامي مثل: ابوبكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم صحبت مي كنم؛ انديشه اصليم اين است كه چگونه اسلام را درك نمودند؟ چگونه با اسلام زندگي كردند؟ رابطه شان با قرآن چطور بوده؟ ديدگاه شان نسبت به خداوند، پيامبر، هستي و زندگي چيست؟ و تنها به جانب تاريخي محض توجه نمي كنم؛ بلكه به جانب عقايد و آثار آن نيز اهتمام دارم و درس ها و عبرت هاي از لابلاي تاريخ استخراج مي كنم؛ چون درقصه هاي گذشتگان ما عبرت هاي نهفته است و هدف اصلي بيان تاريخ، كشف عبرت هاست؛ زيرا قضايا تكرار مي شود و بايد بدانيم كه چگونه به مسايل جديد برخورد داشته باشيم.

• عده اي شما را متهم مي كنند كه تاريخ را طولاني كرده و عقايد را در لابلاي تاريخ گنجانيده ايد؟

من به اين باورم كه خواننده هاي تاريخ خيلي بيشتر از كساني اند كه كتاب هاي عقايد، تفسير، حديث و فقه را مي خوانند؛ چون تاريخ را سياستمدار، انديشمند، كار پگردان سريال ها و همه مردم مي خوانند. علاوه بر آن برخود اجازه مي دهم كه در لابلاي تاريخ به مسايل عقيده و اخلاق و احكام شرعي كه به تاريخ ارتباط دارد بپردازم؛ چون تاريخ يك وسيله دعوتي است.

هم چنان به قضاياي مهمي مي پردازم و نظرم را به صراحت بيان مي كنم؛ اما اين مناقشه و بررسي حقايق را با بي ادبي و دشنام و بدگويي آلوده نمي سازم حتي كه فتنه دوره حضرت علي رضي الله عنه را موشگافي كردم. گرچه مشهور است كه علماء اهل سنت گفته اند: خود را به فتنه نيندازيد؛ چون خداوند دست هاي ما را به آن نيالود و ما هم زبان هاي خويش آلوده نمي سازيم. ليكن اين نظريه منجر به بروز گروه گمراهي شده كه روايات ضعيف و ساختگي را وارد اين مرحله مهم تاريخي مي سازند و مستشرقين از اين خرافه گويي ها پيروي كرده و اين دوره اسلامي را خدشه دار مي كنند.

• شما گفتيد كه از صفحات درخشان تاريخ اسلام بحث مي كنيد، آيا اين در بحث موضوعي نمي گنجد؟

به نقطه هاي درخشان تاريخ اسلام و چگونگي تعامل به آن توجه نموده؛ چون اين قضايا تأثير مثبتي بر نفس انساني دارد و خداوند به وسيله آن قلب و عقل را نوراني مي سازد. و صفحات درخشان محل پيروي مي باشد؛ اما من به گوشه هاي تاريك نيز اشاره مي كنم تا درس و پند گرفته و خويشتن را دور سازيم. بعد از سقوط بغداد و ظهور جريان شيعي رافضي به صورت آشكار شبهاتي زيادي در مورد دوران صحابه و عموم تاريخ اسلامي ايجاد گرديد از همين جهت به بيان حقايق واقعي گذاشته و ديدگاه سليم اهل سنت را ارايه كرده و خطا هاي صحابه را بيان نموده و اصل موضوع را واضح ساختم. مثلاً در مورد شخصيت حضرت معاويه رضي الله عنه، در خصوص ولي عهدي يزيد اختلافات زيادي است و من به مقام و جايگاه اين صحابه جليل القدر و خدماتش به امت اسلامي ارزش خاصي قايلم؛ اما در عين حال خطاي شان را در مورد تعيين جانشيني يزيد توجيه نمي كنم؛ چون اين تعيين مطابق دوران خلفاي راشدين نبود باز هم اين را خطاي طبيعي و انساني ميدانم؛ چون به نظر ما صحابه معصوم نيست. آنچه برايم خيلي اهميت دارد، بيان حقيقت و مداواي خطاست تا از آن عبرت گرفته و دچار خطا نشويم.

• آيا فقط براي حركت اسلامي مي نوسيد؟

براي عموم امت اسلامي مي نويسم و در ضمن پيشقراولان حركت اسلامي را نيز شامل مي گردد. با تأسف كه آنچه از تاريخ اسلامي به زبان انگليسي و فرانسوي ترجمه شده، همه توسط خاورشناسان صورت گرفت و مخالف ديدگاه اسلامي سني صحيح مي باشد.

• خطوط مشخص پروژه ي كه شما براي خواننده ها و امت اسلامي ارايه مي كنيد، چيست؟ و چگونه مي توانيم در زمان حاضر نهضت اسلامي را بسازيم؟

طرح بيداري اسلامي، قضيه خيلي كلاني است كه فرد نمي تواند آن را به انجام برساند؛ بلكه بايد دهها و صدها انديشمند در ميدان هاي متفاوت به فعاليت دست يازند. بازهم مي گويم كه خواندن تاريخ بر رشد و ترقي حركت تاريخي امت ها و ملت ها، بر پايي و سقوط دولت ها تأثير دارد، هم چنان مي توانيم از خلال تاريخ به وحدت خيزش و حركت هاي اسلامي دست پيدا كنيم؛ چون حركت عثماني ها، زنگي ها، ايوبي ها و خلافت راشده همچون حركت هاي اسلامي بزرگي مي مانند كه در صفاي عقيده و منهج باهم يكسان اند. ابوبكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم داراي صفات مشتركي اند كه اين صفات در وجود شخصيت هاي اسلامي چون: محمد فاتح، يوسف بن تاشفين و صلاح الدين ايوبي نيز يافت مي شوند؛ زيرا در كنار خود رهبران فكري و علماي ديني را داشتند. در كنار يوسف بن تاشفين عبدالله بن ياسين و در پهلوي محمد فاتح آق شمس الدين يكي از علماي ترك قرار داشت و صلاح الدين مي گفت: هيچ شهري با شمشير فتح نكردم بلكه توسط قلم قاضي فاضل فتح شده است؛ لذا رهبري نظامي نيازمند رهبري فكري مي باشد تا ديدگاه صريح و آشكاري در امور داشته باشد و علاوه بر آن حركت فكري وسياسي و ديني و... باهم در آميزش اند، از اموري كه ما را اهليت فقه حركي مي دهد؛ درس تاريخ ، ميراث بزرگ تاريخي است كه خداوند به ما امت اسلامي ارزاني داشته است.


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه