منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 836
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 218
بازديد کل : 2403283
 
   
کلام بزرگان اهل سنت و جماعت در خصوص فضايل اهل بيت رحمهم الله تعالي2
صاحب اثر: محمد عبداللطیف   تاريخ درج مقاله:2012-06-28  تعداد بازديد:371
أبو نعيم اصفهاني در حلية الاولياء (2/39) مي فرمايد:«و از ديگر زنان عبادت گزار و پاكدامن و پرهيزگار تاريخ حضرت فاطمه رضي الله عنها است، سيده بتول، جگر گوشه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, كسي كه بيش از همه به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مشابهت داشت، ايشان فاطمه را بيش از ساير فرزندانشان دوست مي داشتند، او در قلبشان جاي داشت از ميان اهل بيت، فاطمه اولين کسي بود كه پس از وفاتشان به ايشان ملحق شد، فاطمه از دنيا ونعمتهايش رويگردان بود، و عيوب و آفات پيچيده دنيا را خوب مي شناخت»....

2- فاطمه زهراء رضي الله عنها دختر رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:
- أبو نعيم اصفهاني در حلية الاولياء (2/39) مي فرمايد:«و از ديگر زنان عبادت گزار و پاكدامن و پرهيزگار تاريخ حضرت فاطمه رضي الله عنها است، سيده بتول، جگر گوشه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, كسي كه بيش از همه به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مشابهت داشت، ايشان فاطمه را بيش از ساير فرزندانشان دوست مي داشتند، او در قلبشان جاي داشت از ميان اهل بيت، فاطمه اولين کسي بود كه پس از وفاتشان به ايشان ملحق شد، فاطمه از دنيا ونعمتهايش رويگردان بود، و عيوب و آفات پيچيده دنيا را خوب مي شناخت».
- امام ذهبي رحمه الله عليه در سير (2/118-119) مي فرمايد:
«او در زمان خودش سردار زنان جهان بود، جگر گوشه پيامبر (الحجة المصطفوية) (أم أبيها) دختر سردار مخلوقات رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ابو القاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف قريشي هاشمي و ام الحسنين)
و مي فرمايد:
«پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به شدت او را دوست مي داشتند و اكرام مي كردند و با او راز دل مي نمودند، و فضائل او بسيار است. او زن صابر و ديندار و خيرخواه و پاكدامن و قانع و شكر گذاري بود».
*ابن كثير رحمه الله عليه در البداية والنهاية (9/485) مي فرمايد:
كنيه او (أم أبيها) يعني «مادر پدرش!» بود و مي فرمايد: «بنابر قول مشهور كوچكترين دختر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بود، هنگام وفات حضرت صلى الله عليه و آله و سلم جز او فرزند ديگري زنده نبود, لذا پاداش بزرگي برد, چون به خاطر وفات حضرتش صلى الله عليه و آله و سلم صدمه شديدي تحمل كرد».

3- حسن ابن علي رضي الله عنه:
- امام ذهبي در سير (3/245-242) در باره ايشان مي فرمايد:
« امام سيد ريحان (گل خوشبو) و نوه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و سردار جوانان بهشت ابو محمد قريشي هاشمي مدني شهيد».
همچنين مي فرمايد: ( 3/253)
«اين امام سيد و خوش سيما، عاقل و پاكدامن، سخاوتمند و دوست داشتني، خير خواه و ديندار، و پرهيزگار و باحيا و بزرگوار بود»
احترام ابوبکر و عمر به حسن:
- ابن كثير در البداية والنهاية (11/192-193) در باره ايشان مي فرمايد:
«ابوبكر صديق همواره نسبت به ايشان اجلال واحترام قائل مي شد و ايشان را اكرام مي كرد و با كلماتي همچون جانم فدايت باد و پدر ومادرم فدايت باد از ايشان پذيرايي مي كرد. عمر فاروق نيز با او چنين بود».
در ادامه مي فرمايد:
«همچنين حضرت عثمان بن عفان نيز حسن و حسين را اكرام مي نمود و دوستشان مي داشت, هنگامي كه عثمان ذي النوربن در محاصره بود حسن ابن علي نزد ايشان بود و در حالي كه شمشيرش را حمايل كرده بود از حضرت عثمان دفاع مي نمود، حضرت عثمان در باره سلامتي حضرت حسن اظهار نگراني كرد و ايشان را قسم داد كه به خانه شان برگردد زيرا مي ترسيد كه مبادا به گل خشبوي رسول الله گزندي برسد و در ضمن مي خواست دل علي را شاد كند».

4- حسين بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:
- ابن عبدالبر رحمه الله عليه در الاستيعاب (1/377حاشيه الاصابه) مي فرمايد:
«حسين فاضل و ديندار بود، خيلي روزه مي گرفت و نماز مي خواند و حج مي کرد».
- امام ذهبي رحمه الله عليه در باره ايشان در ( سير 3/280) مي فرمايد:
«امام, سيد كامل, نوه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ريحانه و محبوب ايشان أبو عبدالله حسين بن أميرالمومنين أبوالحسن علي إبن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي قريش هاشمي».

5- اُم المؤمنين خديجه بنت خويلد رضي الله عنها:
- امام ذهبي در سير (2/109-110) مي فرمايد:
«او ام المؤمنين و سردار زنان جهان در زمان خودش بود، مادر فرزندان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ( به جز ابراهيم) و اولين كسي كه قبل از همه به حضرتش ايمان ‌آورد و تصديق نمود و به ايشان دلداري و تسلي داد. فضائل ايشان فراوان است، ايشان يكي از زناني است كه كامل شده است، زن عاقل، با شخصيت، ديندار، ‌پاكدامن و معززي بود، و(طبق روايات) از اهل بهشت بود، رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از ايشان ستايش مي نمود و او را بر تمام امهات المؤمنين ترجيح مي داد و به شدت احترام مي نمود. از افتخاراتش اين بود كه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قبل از او با همسر ديگري ازدواج نكرده بود. چند فرزند آورد و تا او زنده بود پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نه ازدواج كردند و نه كنيزي به خانه آوردند. وفات او بر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خيلي تاثير كرد چون بهترين ياور ايشان بود.خداوند به پيامبرش صلى الله عليه و آله و سلم دستور داده بود كه به او مژده قصري در بهشت دهد، قصري كه از ني ساخته شده که نه در آن شور و غوغايي است و نه خستگي و كسالتي».
- ابن قيم رحمه الله عليه در جلاء الافهام (ص349) مي فرمايد:
«از خصائص ام المؤمنين خديجه اين بود كه خداوند بوسيله جبريل عليه السلام برايش سلام فرستاده است».
آنگاه ابن قيم مي فرمايد:
« اين افتخار را جز ايشان هيچ كس ندارد».
(البته اين ثابت است كه جبريل عليه السلام بوسيله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم براي ام المؤمنين عائشه صديقه سلام فرستاد.مترجم).
مقايسه اي بين دو مادر مؤمنان:
ابن قيم همچنين مي فرمايد:
«از ديگر خصائص ام المؤمنين خديجه اين است كه بهترين و افضل ترين زن در اين امت است, و در اينكه آيا ايشان افضل است يا ام المؤمنين عايشه رضي الله عنها سه قول است. قول سوم توقف است, وقتي از استادمان ابن تيميه رحمه الله عليه در اين باره پرسيدم؟ فرمود: هر كدام آنان خصوصياتي دارد، خديجه در اول اسلام تأثير داشت، رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم را تسلي و دلداري مي داد و آرامش مي بخشيد و با دست باز مالش را در خدمت ايشان خرج مي كرد، ‌خلاصه ايشان آغاز اسلام را درك نمود و در راه خدا و رسولش صلى الله عليه و آله و سلم آزار و اذيت زيادي تحمل كرد، و زماني پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم را نصرت و ياري فرمود كه ايشان به كمك و نصرت نياز شديدي داشتند، ايشان آنقدر مال خرج كرد و حضرتش صلى الله عليه و آله و سلم را ياري نمود كه هيچكس ديگري چنين نكرد، و لي تأثير عايشه رضي الله عنها در آخر اسلام بود، ايشان بقدري علم و دانش و تفقه در دين داشت و به امت تبليغ نمود و فرزندانش را نفع رساند و علم آموخت كه كس ديگري چنين افتخاري نداشت. اين معني كلام شيخ بود».

6- جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه پسر عموي پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم:
- در صحيح بخاري (3708) با روايت ابو هريره رضي الله عنه آمده است كه فرمود:
(وكان أخير الناس للمساكين جعفر ابن ابي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ماكان في بيته حتي إن كان ليخرج الينا العكة التي ليس فيها شئ فيشقها فنلعق ما فيها)
«جعفر ابن ابي طالب براي مساكين بهترين مردم بود هميشه ما را با خود به خانه اش مي برد حتي گاهي كه چيز ديگري نبود مشك خالي شده را پاره مي كرد بين ما تقسيم مي كرد تا اينكه اگر چيزي داشت بليسيم».
- حافظ ابن حجر در شرحش بر بخاري (فتح الباري7/76) مي فرمايد:
«مطلقي كه از عكرمه آمده نيز بر اين مقيد حمل مي شود.
عكرمه از ابو هريره رضي الله عنه نقل مي كند كه فرمود:
(ما احتذي النعال و لا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أفضل من جعفر بن ابي طالب) روايت از ترمذي و حاكم با اسناد صحيح است.
«بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم كسي كفش نپوشيده و بر سواري سوار نشده كه از جعفر ابن ابي طالب بهتر باشد».
- امام ذهبي در باره ايشان در سير (1/206) مي فرمايد:
«ايشان سيد، شهيد بزرگوار، تاج مجاهدين أبو عبدالله پسر عموي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي هاشمي، برادر علي بن ابي طالب است كه ده سال از علي بزرگتر بود.
هر دو مرتبه هجرت كرده و از حبشه به مدينه هجرت كرده و خود را در غزوه خيبر به مسلمانان رساند اما هنگامي رسيد كه آنها خيبر را فتح كرده بودند، چند ماه در مدينه ماند، ‌سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ايشان را به فرماندهي لشكري بر گزيد كه عازم مؤته در منطقه كرك بودند و در آن غزوه به شهادت رسيد، هنگام مسلمان شدنش رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بسيار خوشحال شدند، و طبعاً هنگام شهادتش بسيار غمگين گرديدند».
- در تقريب ابن حجر آمده است كه فرمود:
«ايشان جعفر ابن ابي طالب هاشمي ابو المساكين، ذوالجناحين صحابي جليل القدر، پسر عموي رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم است كه در سال هشتم هجرت در غزوه مؤته بشهادت رسيد، ‌ذكرش در صحيحين آمده است، اما روايتي از ايشان در اين دو كتاب نقل نشده است».

7- عبدالله پسر جعفر رضي الله عنه پسر عموي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:
- در صحيح مسلم ( 2428) از عبدالله بن جعفر روايت است كه فرمود:
(كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قدم من سفر تٌلقي بصبيان أهل بيته، قال: و إنه قدم من سفر فسبقٌ بي إليه، فحملني بين يديه،‌ ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال فأٌدخلنا المدينة ثلاثة علي دابة).
يعني «رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم هرگاه از سفر باز مي گشتند با كودكان اهل بيت شان ملاقات مي كردند، باري ايشان از سفر بازگشتند من هم به پيشوازشان برده شدم، حضرت مرا جلوشان سوار كردند، سپس يکي از پسران فاطمه
حسن يا حسين- آورده شد او را پشت سرشان سوار كردند مي گويد: آنگاه سه تايي مان در حالي كه بر يك اسب سوار بوديم وارد مدينه شديم».
- امام ذهبي رحمة الله عليه در سير (3/456) در باره ايشان ميفرمايد:
«او شخصيت بزرگوار، مكرم وسخاوتمندي بودكه صلاحيت امامت و رهبري داشت(البته نه به مفهوم شيعي آن)».
- در الرياض المستطابه عامري ( ص 205) آمده است كه:
«نماز جنازه اش را ابان ابن عثمان ابن عفان خواند كه در آن زمان استاندار مدينه بود، ابان در حالي تابوتش را حمل مي كرد كه اشك از چشمانش سرازير بود و مي فرمود: «به خدا سوگند خير مطلق بودي كه بدي در تو نبود، ‌و شريف و فاضل و نيكو كار بودي».

8-محمد بن علي ابن ابي طالب رحمه الله عليه،مشهور به محمد بن حنفيه:
- ابن حبان در ثقات تابعين(5/347) مي فرمايد:
(كان من أفاضل أهل بيته) «از فاضل ترين افراد اهل بيت حضرت بود».
راوي معتمد:
- در بيوگرافي ايشان در تهذيب الكمال مزي آمده است:
«احمد بن عبدالله العجلي فرمود: تابعي ثقة، تابعي معتمدي است، مرد نيكوي بود، ابراهيم بن عبدالله ابن الجنيد مي فرمايد: كسي را نمي شناسيم كه احاديث علي را از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بيشتر و صحيح تر از محمد بن حنفيه روايت كرده باشد».
عالمي پرهيزگار:
و در سير امام ذهبي (4/115) از اسرائيل از عبد الاعلي (بن عامر) نقل شده است كه:
«محمد بن علي كنيه اش ابو القاسم بود، مرد بسيار پرهيزگاري بود و علم بسيار داشت».
همچنين مي فرمايد: (4/110)
«سيد و امام، كه كنيه اش أبو القاسم و أبو عبدالله بود».

9- امام زين العابدين رحمه الله:
- ابن سعد گفته زين العابدين مردي وارع- عالم- امين- موثق- بلند مرتبه و کثير الحديث بوده.
- زهري گويد هيچ قريشي اي را فاضل تر از علي بن الحسين نديده ام.
- يحيي بن سعيد مي گويد زين العابدين بزرگوارترين شخصيت هاشمي بوده که من ديده ام .
- ذهبي گفته زين العابدين جايگاه والايي دارد، و به خاطر شرافت و کرامت و درايت و عقلش و سيادت و علمش امامت عظماي مسلمانان را لايق بوده وهرگاه هشام بن عبدالملک به هنگام حج مي خواست حجر الاسود را زيارت کند ازدحام مردم کار را بر وي دشوار مي کرد، وهرگاه علي بن الحسين مي آمد مردم به خاطر احترام ايشان ازکنار حجرالاسود دور مي شدند وکار بجائي رسيد که هشام را عصباني نمود وگفت اين کيست من او را نمي شناسم فرزدق که به جانب وي ايستاده بود اين چند بيت شعر را سرود
اوکسي است که صحرا وبيابان گامهايش رامي شناسند....... و براي اين بيت و زائر و غير زائر آشنا است.
او فرزند بهترين خلق خدا است عالم- باتقوا- پاک و پاکيزه است
و هرکس که او راببيند گويد مکارم اخلاق بسوي آنان منتهي مي شود
او فرزند فاطمه است اگر وي را نمي شناسيد و جز با تبسم سخن نمي گويد و سلسله مبارک انبياء در پدر بزرگ او خاتمه يافته است.
- ابن تيميه در منهاج السنه (4/48 ) مي فرمايد:
«و اما علي بن حسين از نظر علم و دينداري از بهترين بزرگان تابعين بود».
- زهري مي فرمايد:
«علي بن حسين از بهترين و عابدترين اهل بيتش بود. و در نزد مروان بن حكم و عبدالملك بن مروان از همه شان محبوتر بود».
- امام ذهبي در سير (4/386) مي فرمايد:
(السيد الإمام زين العابدين الهاشمي العلوي المدني)
- ابن حجر در تقريب مي فرمايد:
«ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور»

10- امام باقر رحمه الله:
- امام ذهبي گويد بخاطر تبحرش در علم او را باقر لقب داده اند و کنيه اش ابو جعفر داراي شأن والا .امام مجتهد قارئ قرآن مجيد و باتوجه به صفات کمالي که دارد او را دوست مي داريم .
- ابن کثير گويد امام باقر از علماء اعلام .اين امت به حساب مي آيد وداراي سيادت وکرامت است.

11ـ جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رحمه الله عليه (امام صادق):
- ابو حاتم رازي گويد از امثال امام جعفر در باره شخصيتش سوال نمي شود.
بزرگواري صادق:
و امام ذهبي در سير (6/255) مي فرمايد: گفته امام جعفرصادق شيخ بني هاشم ابو عبدالله قريشي الهاشمي العلوي النبوي المدني و از بزرگان علماء مي باشد .
همچنين از ايشان و پدرشان مي فرمايد:
(وكانا من أجلة علماء المدينة) «آنها از بزرگان علماي مدينه بودند»
فقيه مدينه:
و در تذكرة الحفاظ(1/150) مي فرمايد:
«امام شافعي و يحيي بن معين او را توثيق كرده اند، و از امام ابو حنيفه روايت است كه فرمود: از جعفر بن محمد فقيه تر نديدم، و ابو حاتم مي فرمايد: ثقه است, و درباره امثال او نبايد سوال شود».

12- موسي بن جعفرملقب به کاظم:
- شيخ الاسلام ابن تيميه گويد امام کاظم مشهور به عبادت و تقوا است.
- ابو حاتم رازي وي را موثق، راستگو ويکي از ائمه مسلمين خوانده.
- ابن کثيرگفته امام کاظم کثيرالعبادت و داراي مروت وشخصيت بود.

13- علي بن موسي ملقب به الرضا:
- ابن حبان گويد وي ازسادات و عقلاء اهل بيت و محترمترين و داناترين بني هاشم است.
- علامه ذهبي گفته علي بن موسي داراي جايگاه رفيع و برازنده خلافت بود.

14- محمد بن علي بن موسي ملقب به جواد:
ابن تيميه گويد وي از اعيان بني هاشم و معروف به سخاوت و بزرگ منشي و لذا ملقب به جواد شده است.

وآنچه را که جاهلان به اعتقادات اهل سنت، درباره اهل سنت گفته اند که اهل سنت نسبت به حقوق آل بيت بي اعتنائي مي کنند با توجه به منقولات بالا باطل و فاقد هر گونه اعتباري مي باشد.

15- عباس ابن عبدالمطلب رضي الله عنه عموي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:
- امام ذهبي در سير اعلام النبلاء (2/79-80) مي فرمايد:
«او در ميان مردان، قد بلند و چهره زيبا و درخشان و صداي رسايي داشت به شدت برد بار بود و ....الخ ».
- زبير بن بكار مي فرمايد:
«عباس نسبت به بني هاشم بسيار مهربان بود، نادارشان را لباس مي پوشاند و غذا مي داد، و جاهلشان را كنترل مي كرد، به همسايه آزار نمي رساند، به سخاوت مال خرج مي نمود و به مصيبت زدگان رسيدگي مي کرد».

16- حمزه ابن عبدالمطلب رضي الله عنه:
- ابن عبدالبر در الاستيعاب (1/270 چاپي که در حاشيه الإصابة چاپ شده) مي فرمايد:
«حمزه ابن عبدالمطلب بن هاشم عموي پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بود، به او «أسدالله و أسد رسوله» يعني «شير خدا و رسولش» گفته مي شد، كنيه اش أبو عماره و گاهي أبو يعلي بود.
- امام ذهبي درباره حمزه رضي الله عنه مي فرمايد:
«امام قهرمان، شير خدا، أبو عماره و ابو يعلي قريشي هاشمي مكي مدني بدري شهيد، عموي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و برادر رضاعي ايشان است». (سير1/172)

از نشانهاي محبت و صميميت بين اهل سنت و اهل بيت نامگذاري فرزندان خود به نام يکديگر و وجود مصاهرات و خويشاوندي درميان طرفين است:

- مصاهرات(خويشاوندي از طريق ازدواج):
اول آنان رسول الله صلي الله عليه وسلم است که با عايشه دختر ابوبکرصديق (رض) و از قبيله بني تيم ازدواج مي کند.
ازدواج با حفصه دخترعمربن الخطاب(رض) از قبيله بني عدي.
ازدواج با ام حبيبه دخترابوسفيان از قبيله بني اميه.
تزويج نمودن رقيه ازعثمان بن عفان(رض) { ازقبيله بني اميه} و بعد از وفات رقيه دختر ديگرش ام کلثوم.
ازدواج زينب دخترش با عاص بن الربيع از قبيله بني عبد شمس بن عبد مناف.
ازدواج ام کلثوم دختر علي بن ابي طالب با عمربن الخطاب الکافي 5 /346.
ازدواج علي بن ابي طالب با بيوه ابو بکر صديق اسماء بنت عميس. [ سير اعلام النبلاء]
ازدواج علي بن ابي طالب با امامه بنت العاص بن الربيع بعد از وفات خاله اش فاطمه.
محمد بن علي بن الحسين{الباقر} ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبکرصديق را به ازدواج خود درآورد.
و از همين جهت بود امام جعفرصادق مي گفت ابو بکر صديق از دو طرف باعث تولد من بوده{سيراعلام النبلاء6/255}.
يکي مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمدبن ابوبکر. دو مادربزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابوبکر .
ازدواج ابان بن عثمان با ام کلثوم دخترعبدالله بن جعفربن ابي طالب[ الشيعة واهل البيت 141 ].
ازدواج مصعب بن زبيربن العوام با سکينه دخترحسين بن ابي طالب[طبقات ابن سعد 5/183 ].

- نامگذاري فرزندانشان:
علي بن ابي طالب فرزنداني به نامهاي ابوبکر، عمر، عثمان داشته است [کشف الغمه في معرفة الائمه2/67]
حسن بن علي پسري بنام ابوبکرداشته [کشف الغمه2/198]
علي بن حسن هم پسري بنام عمرداشته [ کشف الغمه2/302]
ازميان فرزندان موسي بن جعفرپسري بنام عمر و دختري بنام عايشه وجود داشته است[کشف الغمه3/29]

در پايان:
شريف ترين نسب, نسب پيامبرمان حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلم است، و بدون شك بسيار جاي افتخار است كه كسي حقيقتاً به ايشان و اهل بيت شان منسوب باشد, در ميان عرب و عجم زيادند كساني كه خود را به اهل بيت نسبت مي دهند. اگر كسي مؤمن باشد و از اهل بيت، براستي كه خداوند دو افتخار نصيبش كرده, افتخار ايمان و افتخار نسب شريف.
اما اگر كسي خود را به اين نسب شريف منسوب كند و از اهل آن نباشد مرتكب كار حرامي شده است و ادعاي چيزي را كرده است كه از داشتن آن محروم است.
داخل نمي شوند.
تا اينجا اين رساله كوتاه در فضايل اهل بيت و مكانت و منزلت والاي آنان از ديدگاه اهل سنت و جماعت بپايان رسيد، از خداوند در آنچه خوشنودي اوست توفيق مي طلبم، و اينكه دانش در دين و ثبات و استقامت بر حق عنايت فرمايد، براستي كه او شنواي اجابت كننده است.
خدا را سپاس كه محبت صحابه و اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم را به ما عنايت فرمود و از خداوند مي خواهيم كه اين نعمت را بر ما دائم و قائم بدارد و قلبمان را از هر گونه كينه و حسد و زبانمان را از تلفظ هر آنچه كه شايسته مقام و منزلت والاي آنان نيست پاك و محفوظ بدارد.
)رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (
حشر:10
« پرودگارا! ما را و آن برادرانمان را كه در ايمان آوردن از ما پيشي گرفتند. بيامرز، و در دلهاي ما هيچ كينه اي در حق كساني كه ايمان آورده اند، قرار مده. پروردگارا! تويي كه بخشنده مهرباني».
وصلي الله علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه وسلم

سايت نوار اسلام
IslamTape.Com


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه