منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 642
بازديد کل : 2704627
 
   
نصرانيت، هديه دموکراسي و اشغال در افغانستان
صاحب اثر: احمد فارسی از کابل  تاريخ درج مقاله:2012-06-25  تعداد بازديد:449
به یاد دارم که در اولین روزهای اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدان آن و وارد کردن خسارات مالی و جانی بر این ملت رنجدیده یکی از رهبران تنظیم نو ایجاد «جمعیت اصلاح و انکشاف افغانستان» عده یی از جوانان را دعوت کرده و آنان را با علم غیبی!! که برای وی عطا شده بود از حالات فعلی و آینده در کشور با خبر می ساخت...

 

به یاد دارم که در اولین روزهای اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدان آن و وارد کردن خسارات مالی و جانی بر این ملت رنجدیده یکی از رهبران تنظیم نو ایجاد «جمعیت اصلاح و انکشاف افغانستان» عده یی از جوانان را دعوت کرده و آنان را با علم غیبی!! که برای وی عطا شده بود از حالات فعلی و آینده در کشور با خبر می ساخت.
در آن روزها مقاومت مردمی در افغانستان آهسته آهسته بعد از فروپاشی در حالت منسجم شدن بود و بعضی حملات چریکی بر اشغالگران صورت میگرفت. این رهبر سیاسی ضمن سخنان خود از جوانان خواست تا با شنیدن اخبار تلفات آمریکائیان خوشحال نشوند زیرا امریکائیان خود بعضی افراد را مسئولیت داده اند تا بر آنان حمله کنند وبدین ترتیب نشان دهند که امنیت درین کشور تأمین نشده است ولهذا وجود اشغالگران در افغانستان لازمی میباشد. این شخصیت سیاسی همچنان اصرار میکرد که جوانان باید فعلا با سینۀ فراخ آمادگی تغییرات گوناگون در کشور باشند واین تغییرات را با صبر وتحمل استقبال کنند. آنان باید بدانند که بعد از آمدن یک حکومت دموکرات در افغانستان مردم با نظریات، افکار وعقاید گوناگون وارد کشور میشوند وفعالیت میکنند، پس وظیفه جوانان درینمورد اینست که با آنان با صبر وحوصله بر خورد نمایند در غیر آن همه مصروف مقابله با آنان شده ونمیتوانند که واجب دعوت را به پیش برند.
به عقیده این رهبر سیاسی نباید با مخالفین برخورد سخت کرد بلکه آنان را حق زندگی و فعالیت داد تا در آن مشغول شوند ورنه باعث خلل در امور دعوت وقیام حکومت اسلامی میشوند.
از دعوت ونصیحت های این جناب عالی سالی نمیگذشت که راستی هم حکومت افغانستان میزبان هزاران مصیبت بر علاوه اشغال گردید. کشورهای مختلف بنام موسسات غیر حکومتی وموسسات ملل متحد تشکیلات جاسوسی خودرا وارد این کشور کردند وجوانان را در بدل دالرهای بی حساب جلب وجذب نموده وآنانرا در حالیکه اندک از آنان درک میکنند مشغول فعالیت های جاسوسی ساختند. ایران از سوی دیگر به نوبه خود چمچه یی را بر این آش دراز کرد وشیعه ها را تقویت بخشید وجهان را احساس بخشید که شیعه ها بیشتر از 30% نفوذ افغانستان را تشکیل میدهند زیرا آنان باید نمایندگی مردم خودرا در حکومت وارگانهای ذیدخل کنند. این کشور به این بسنده نشد بلکه در راه تبلیغ این دین شبانه روز کوشید ومبلغین ودعوتگران تشیع را با هزاران جلد کتاب ومواد تبلیغاتی وارد این کشور ساخت ومصیبت های مختلف همچو صیغه، خمس وتجلیل از ده محرم را در کشور شایع ساخت.
از سوی دیگر بعض کشورهای نصرانی مبلغین ویا به اصطلاح خود شان تبشیریان را بسوی این کشور سوق دادند تا این ملت رنجدیده را شکار دام تزویر دیگری کنند ودستگیری مبلغین کوریایی توسط مجاهدین بزرگترین دلیل بر این ادعا است.
نصرانیان در گذشته ها نیز تلاش کرده بودند که در افغانستان برنامه های تبلیغی داشته باشند وبه همین منظور آنان بعضی برنامه های خاص مسیحیت را از طریق رادیوی خویش که به زبان دری از پاکستان به نشر میرسد به پیش میبردند وبعضی کتابها ونشریات کوچک دیگری نیز داشتند که از طریق پست به افغانان می فرستادند، بلکه در زمان امارت اسلامی از این پا فراتر گذاشته وبعضی مواد تبلیغاتی خودرا وارد کابل کردند وخواستند که با استفاده از فقر وگرسنگی درین کشور مردم را به نصرانیت دعوت دهند مگر به فضل الله سبحانه وتعالی و زیرکی طالبان این برنامه در نطفه خنثی شد، چنانچه امارت اسلامی اعلان کرد که سزای نشر مواد تبلیغاتی نصرانیت مرگ است، بدین لحاظ مبلغان آنان افغانستان را ترک کرده و فرار کردند وبعضی آنان دستگیر نیز شدند که بگونه مثال میتوان از دستگیری ومحاکمه مسئولین اداره «شلتر نو» یاد آور شد.
اما اینبار چون فضا قبلا آماده نشر چنین تبلیغات بود وآب برای ماهی گیری آلوده شده بود، مبلغان مسیحی خوفی احساس نمیکردند وبطور علنی وارد صحنه شدند ودفاتر وکلیساهای خودرا رسما در این کشوری که یک فرد مسیحی هم نداشت باز کردند. بزرگترین مرکز آنان در هرات به فعالیت آغاز کرد وجوانان این ولایت را با تشویق های کاذبانه همچو ارسال به اروپا وامریکا ودادن پاسپورت بین المللی در چنگال نصرانیت انداختند. نمایندگی های این دفاتر در سراسر کشور باز شد وآزادانه فعالیت کرد ومتأسفانه موفق به نصرانی سازی صدها افغان بی خبر وبدور از دین مبین اسلام گشت. بعضی از جوانان را می شناسم که اوراق تبلیغاتی نصرانیت را همراه با آدرس دفاتر آنان به دفاتر "شوراهای موسوم به علما" بردند اما نه تنها مژده یی یافتند بلکه بعضی آنان از جانب این ملاهای دین فروش تهدید شدند ومجبور به فرار از منطقه خویش گردیدند.
بالاخره در زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ودر موجودیت شیخ الحدیث عبدالرسول سیاف، وشیخ التفسیر پروفیسور برهان الدین ربانی وپروفیسور قطب الاقطاب صبغت الله مجددی (آنانیکه اسلام را مرهون خدمات خود میدانند وگمان میکنند که اگر در افغانستانی مسلمانی وجود دارد به اساس سعی وتلاش آنان است) نصرانیان نه تنها موفق شدند که صدها مسلمان را فریب داده ومرتد سازند بلکه آنان را جرأت بخشیدن که آزادانه به دین خود تبلیغ کنند ودین اسلام را تحریف کنند ودر صورت مواجه شدن با مشکلی نیروهای مسیحیت همیشه در اختیار آنان قرار دارد وهرگز اجازه نمیدهد که مدعیان اسلام در حکومت وپارلمان برای آنان مشکلی ایجاد کنند. وهمان بود که بعضی از آنان مانند عبد الرحمن وزلمی غوث بطور آزادانه اعلان ارتداد کردند ویا قرآن را تحریف کردند وبالاخره صحیح وسلامت از کشور خارج کرده شده وبه اروپا وامریکا، که خواب دیرینه آنان بود، انتقال داده شدند.
اما با وجود آنکه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وقانون اساسی این حکومت با در نظرداشت واحترام قوانین بین المللی وحقوق بشر اجازه میدهد که افغانان هر دینی را که بخواهند اختیار کنند وعملا نشان دادند که جزای مرتد در این کشور ارسال به اروپا وامریکا وفراهم آوری زندگی مرفه است وبا وجود آنکه رهبران بعضی تنظیم های سیاسی چنانچه ذکر شد جوانان را تشویق بر تحمل وبردباری وتنازل در اساسات شرع میکنند کیان اسلامی این ملت متزلزل نشده است وشیر مردان افغان هرگز اجازه اهانت به دین مبین اسلام را به کسی ندادند وهمیشه خوف ورعب آنان در قلب های دشمن باقی مانده است. واین خوف ورعب نشانه ظلم وحشت نیست بلکه نشانه قوت ایمان وپیروی آن پیامبری است که الله تعالی رعب وی را در دل کافران انداخته بود ووی صلی الله علیه وسلم را به وسیله آن رعب نصرت بخشیده بود. وهمین خوف ورعب مرد مومن ومسلمان ونیروی ایمان او است که آژانس فرانس پریس از کابل راپوری تهیه کرده که هزاران افغانی ایکه نصرانی شده اند در هراس اند که مبادا مواجه با کشتار ویا به اصطلاح آنان سلوک غیر انسانی شوند.
به اساس این گزارش یک نصرانی که خودرا «عنایت» معرفی کرده است گفته است که انجیل فارسی خودرا همیشه با خود میداشت اما حالا از حمل ونقل آن احساس خوف میکند. همچنان وی نمیتواند خودرا نصرانی معرفی کند. عنایت میگوید که وی در سال 2006 وقتی نصرانی شد که همرای با یک دوست امریکایی خود به هندوستان سفر کرد. وی میگوید که یک دوست دیگرش که موسی سعید نام دارد وکارمند صلیب سرخ است نیز نصرانی شده است.
به اساس گزارش فرانس پریس به نقل از منابع غربی هزاران افغان درین اواخر نصرانی شده اند اما به سبب خوف نمیتوانند که دین جدید خودرا اعلان کنند. راپور می افزاید که موسسات زیادی در غرب جهت دفاع وحفاظت از این نصرانیان در کار شده اند اما امور خودرا خیلی به احتیاط به پیش می برند.
گزارش ذکر شده سند وشاهد دیگری میباشد که از یکسو سرعت فعالیت های نصرانیت را نشان میدهد واز سوی دیگر بیان میدارد که نهاد های غربی با استفاده از موسسات نامنهاد غیر دولتی وموسسات ملل متحد چسان از دام افتیدگان دفاع میکنند وبه چی زیرکی زیر لباس کمک های انسانی وحقوق بشر وغیره از آنان حفاظت کرده ودر راه رشد وپیشرفت این دین تحریف شده کوشان هستند، اما زمامداران ومدعیان اسلام وجهاد مشغول بدست آوردن کرسی ریاست پارلمان بوده وبرای آن متاع اندک ومتعفن دنیوی از اساسات واصول اسلام تنازل می نمایند وگمان میکنند که به این وسیله به اسلام ومسلمانان خدمت می نمایند وخودرا مصلح وداعی میدانند ومجاهدین راستین را که در سنگرهای داغ نبرد بر علیه صلیب قرار دارند متهم به افراط گرایی وتروریزم می نمایند. حقا که الله تعالی درباره این چنین مردم فرموده اند: ]وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ[ ترجمه: «و چون به آنان گفته شود: در زمين تباهى مكنيد. گويند: جز اين نيست كه ما [خود] اصلاحگريم * بدان كه آنان تبهكارند ولى در نمى‏ يابند». 


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه