منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 277
بازديد کل : 2600112
 
   
گفتگوي واعظ و عارف
صاحب اثر: نوار اسلام  تاريخ درج مقاله:2012-04-21  تعداد بازديد:569
واعظي گفتـا كـه ايمان تـو كـو؟ *گفتمـش آنجا كـه حرف زور نيـست *گفت دوري از حقيقت، بـازگـرد* گفتمش راه حقيقت، دور نـيست

واعظي گفتـا كـه ايمان تـو كـو؟ *گفتمـش آنجا كـه حرف زور نيـست

گفت دوري از حقيقت، بـازگـرد* گفتمش راه حقيقت، دور نـيست

گفت تـوبـه كـن بيا دنبال مـن * گفتمش افسوس، چشمم كـور نيست

گفت در تكيه جايت خالي است    گفتمش تيـره است آنجـا نـور نيست

گفت پاي منبر من نكته هاسـت    گفـتـمـش افسوس زيرا ســور نيست

گفت قرآن را كنم تفسير، مــن       گفتمش جهـل و حقيقـت جــــور نيست

گفت دوره كن مفاتيح الجنــان        گفتمش مجنـــون نيـم مـاجـور نيـست

گفت شاد و خرمي اي دوزخــي   گفتمش با غـم كسـي مســــرور نيست

گفت اجبـاراً بيـا سـوي بهشت      گفتمش در دين كسـي مجبــــور نيست

گفت دلهـا مـوم افسـون مننـد       گفتمش نـيـشـت، كم از زنبــور نيـست

گفت مستـي بـوسه بـر رويم نزن   گفـتـمـش مستيـم از انـگــــور نيـست

گفت مستـي غـافلـي هوشيار شو  گفتمش حــرف خــم و مخمـــور نيست

گفت بــايـد تـا مجـازاتـت كنم      گفتمش هنگام نفــــخ صــــور نيـست

گفت خلقـي را هـدايـت كـرده ام    گفتمش صيـــدي تـــو را در تور نيست

گفت دلشوره زدي در جـان مــن   گفتمش حــق، تلـخ بـاشد شـور نيست


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه