منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 453
بازديد کل : 2567370
 
   
آيا حضرت عمر فاروق رضي الله عنه با دختر حضرت علي رضي الله عنه ازدواج کرده است يا خير؟
صاحب اثر: مهتدون  تاريخ درج مقاله:2011-12-19  تعداد بازديد:405
اين روابط نشاندهنده محبت اصحاب پيامبر صلى الله عليه و سلم با يكديگر و مخصوصا با اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و سلم ميباشد، و نام آنها را روى فرزندان خود ميگذاشتند، و اهل سنت همه آنها را بزرگوار ميشمارند و به هيچ يك از آنها توهين نمي كينند.

 

و آيا ام کلثوم دختر علي رضي الله عنه بوده است يا خير؟ هم چنان در باره قرابت و خويشاوندي خلفاي راشدين دربين خود شان معلومات دهيد.

الحمدلله،

 

بر خلاف آنچه اهل تشيع ادعا دارند كه صحابه مرتد شدند و خلافت را غصب كردند و به اهل بيت پيامبرصلى الله عليه و سلم ظلم كردند، و با آنها دشمنى ميكردند، و خويشاوندى بين آنها را پنهان و يا انكار ميكنند، ميبينيم كه اين ادعاها دروغى بيش نيست، و گرنه با همديگر مصاهره و رابطه خويشاوندى برقرار نميكردند، و تاريخ و سيرت پيامبر صلى الله عليه و سلم اين روابط خويشاوندى را ثابت ميكند، و بعنوان مثال برخى از اين خويشاوندى را بين پيامبر صلى الله عليه و سلم  و اصحابش و همچنين بين اصحابش و بين اهل بيت را بعنوان نمونه بيان ميكنيم:

 

1-    پيامبر صلى الله عليه و سلم با عايشه يعنى دختر ابوبكر رضي الله عنه ازدواج كرد.

2-    پيامبر صلى الله عليه و سلم با حفصه يعنى دختر عمر رضي الله عنه ازدواج كرد.

3-    عمر رضي الله عنه با ام كلثوم دختر علي بن ابي طالب رضي الله عنه ازدواج كرد.

4-    عثمان رضي الله عنه با رقية يعنى دختر پيامبر صلى الله عليه و سلم ازدواج كرد.

5-  عثمان رضي الله عنه با ام كلثوم يعنى دختر پيامبر صلى الله عليه و سلم ازدواج كرد، و از آنجاييكه با دو تا از دختران پيامبر صلى الله عليه و سلم ازدواج كرد به "ذي النورين" ملقب شد.

6-    علي بن ابي طالب رضي الله عنه با فاطمة دختر پيامبر صلى الله عليه و سلم ازدواج كرد.

7-    أبان بن عثمان با أم كلثوم دختر عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب ازدواج كرد.

8-  مروان بن أبان بن عثمان با "أم القاسم" يعنى دختر حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ازدواج كرد.

9-    زيد بن عمرو بن عثمان با سكينة دختر حسين رضي الله عنه ازدواج كرد.

10-          عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان با فاطمة دختر حسين بن علي رضي الله عنه ازدواج كرد.

 

و ميبينيم كه بعلت محبت اصحاب پيامبر صلى الله عليه و سلم با اهل بيتش، چگونه اسامى فرزندانشان را از اسامى اهل بيت انتخاب ميكردند، بعنوان مثال:

 

1-  علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكى از فرزندانى كه از يكى از زنانش بنام " ليلى بنت مسعود الحنظلية" داشت را ابوبكر نام نهاد، و علي رضي الله عنه اولين كسى از بنى هاشم بود كه اسم فرزندش را ابوبكر ناميد.

2-  علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكى از فرزندانى كه از يكى از زنانش بنام " أم حبيب بنت ربيعة الصهباء التغلبية " داشت را عمر الاصغر نام نهاد، كه عمرش از بقيه برادرانش طولانيتر بود و ميراثبر آنها شد.

3-    حسن بن علي رضي الله عنه فرزندانش را ابوبكر و عبدالرحمن و طلحة و عبيدالله ناميد.

4-    حسن بن علي فرزندانش را ابوبكر و عمر ناميد.

5-    موسى كاظم يكى از دخترانش را عايشه ناميد.

6-    زين العابدين بن علي رضي الله عنه كنيه اش ابوبكر بود.

7-     موسى الكاظم دخترش را عايشه ناميد.

8-    علي الهادي دخترش را عايشه ناميد.

 

در اينجا فقط برخى از رابطه خويشاوندى خلافاء راشدين را با اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و سلم بيان كرديم، زيرا بقيه اصحاب پيامبر صلى الله عليه و سلم نيز چنين خويشاوندى با اهل بيت داشتند، و همه اين روابط نشاندهنده محبت اصحاب پيامبر صلى الله عليه و سلم با يكديگر و مخصوصا با اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و سلم ميباشد، و نام آنها را روى فرزندان خود ميگذاشتند، و اهل سنت همه آنها را بزرگوار ميشمارند و به هيچ يك از آنها توهين نميكينند، ولى متاسفانه آنهايى از اهل تشيع كه خود را محب اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و سلم ميدانند به چنين اشخاصى مانند ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه و بقيه اصحاب پيامبر صلى الله عليه و سلم اهانت و لعن ميكنند و آنها را غاصب و نواصب و دشمنان اهل بيت ميدانند.

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه