منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 214
بازديد کل : 2563370
 
   
دکتر يوسف القرضاوي در مورد ايران هشدار مي دهد
صاحب اثر: ترکی عوین  تاريخ درج مقاله:2012-01-23  تعداد بازديد:296
اين پرونده را به اين جهت گشودم که خطري را احساس نموده ام که امت را به تقسيمات بيشتر و ستيزهاي بيشتر در جامعه متحد تهديد مي نمايد. بنابراين تصميم به آگاه ساختن امت از اين خطر نموده و اميد آن دارم که از گرفتاري و مخاطراتي که ممکن است با آن مواجه شوند آگاه گردند. همچنين ادامه داد: يك سرور به اتباعش دروغ نمي گويد، شخص امين و معتمد به کسان خود خيانت نمي ورزد، و آنکس که به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد نمي کوشد تا چشم بر هرآنچه از شيعه گري در جامعه ي سني مشاهده مي کند ببندد و ساکت بماند...

با تاکيد بر فراخوان مکرر به دعوت امت اسلامي و قصد آگاهي دهي خويش

"قرضاوي در مورد آتش خانمان سوز ايران هشدار مي دهد"

ترکي عوين از رياض: شيخ يوسف قرضاوي بار ديگر درمورد خطر سکوت دربرابر نقشه هايي که ايران به قصد گسترش تشيع طرح نموده است هشدار داد. ايشان دعوت به اين بستن پرونده را فرار از واقعيت موجود دانسته و بر لزوم توسل به حکمت و ميانه روي تاکيد نموده و متذکر گرديد که شيعه خود بر نشانه گرفتن جوامع سني و ستيز با آنان اعتراف نموده و لزومي ندارد که ما دايه ي مهربان تر از مادر باشيم. دکتر قرضاوي با ارسال نامه اي سرگشاده ي با خطاب قراردادن "امت اسلامي" به رياست مجلس حقوق بشر در مصر دکتر احمد کمال ابومجد، از خطري که تحت عنوان آنچه ادامه ي ستيز شيعه گراي ايران عليه جوامع اسلامي اهل سنت در کمين مي باشد پرده برداشت. دکتر قرضاوي بر اين حقيقت پافشاري نمود که "هيچ روزي نبوده است که به آشوب و تفرقه تشويق و دعوت نمايد بلکه همواره به سوي همگرايي ميان مذاهب اسلامي دعوت نموده است."
ايشان همچنين افزودند که فراخوان او به سوي دعوت يک دعوت بي قيد و شرط نبوده و بلکه مقيد به شروط ضروري پشت سرنهادن چند مرحله ي بوده که مهم ترين آنها چنين مي باشند:
رعايت احترام و کرامت قرآن و صحابه و امهات مؤمنان، دست برداشتن از نشر و گسترش اعتقاد به يک مذهب در سرزميني با مذهب متفاوت، اعتراف و به رسميت شناختن حقوق اقليت هاي ديني و سياسي چه اقليت سني و چه شيعه.
قرضاوي اين نامه را پاسخ به بسياري از مقالات که داعي وحدت امت اسلامي مي داند، چرا که هرگز دعوت او به سوي جدايي و تفرقه نبوده و همواره به وحدت فراخوانده است، با عطف به فراخوان هاي مکرر خويش به وحدت و همگرايي امت اسلامي بر اين موضوع تاکيد کرده است، با وجود اين خطري را که در حال سيطره بر امت مي باشد را ديده و مي افزايد: خطر اصلي انتشار تشيع آن است که درپس آن حکومتي با اهداف استراتژيک است که از دين و مذهب در جهت دست يابي به اهداف توسعه جويانه ي خود بهره برداري مي کند. ايشان در پاسخ به آنان که اعلام کرده بودند نبايد به اين شيوه هشدار دادخاطرنشان ساخت که هدف وي بيم دادن قوم خويش بوده و شخص آگاهي و هشداردهنده به نشستن و ناليدن در اتاق دربسته ي خود اکتفا نمي کند.
به نسبت آنچه برخي گفته اند بهتر بود موضع دکتر قرضاوي مابين ايشان و علماي شيعه محدود مي شد، جناب شيخ يوسف قرضاوي بيان داشتند که: اين شيوه بيش از ده سال طي کنفرانس هاي تقريب و در خلال ديدار وي از ايران در سال 1988 و نشست وي با علماي شيعه در تهران، قم، مشهد و اصفهان و ... پي گيري شد. ليکن مشاهده شد که برنامه ها همچنان ادامه داشته و آن افراد در رسيدن به اهدافي که براي آن برنامه و نقشه ريخته و منابع مالي و انساني لازم آن را فراهم آورده اند و موسساتي را براي آن پايه نهاده اند مصمم مي باشند. بنابراين چاره اي جز بصدا در آوردن زنگ ها و ناقوس خطر نداشتم.
قرضاوي مي افزايد: خواستم جامعه ي خويش را آگاه ساخته و برحذر دارم و در ميان امت خويش براي دورساختن آنان از آتش خانمان سوزي که، درصورت به خودنيامدن از خواب مستي و آگاه نگشتن از غفلت خويش و نبستن راه بر فريب خوردگان جاه طلباني که آتشي مي افروزند که همه جا پراکنده گشته ولي باکي از خطرات آن ندارند، در انتظارشان مي باشد فرياد برآورم. چنانکه پيشتر گذشت ستيز شيعه عليه جوامع سني کاملاً ثابت و آشکار است و خود به آن اعتراف مي نمايند. باز هرکس به اين گفته ي من شک دارد، سري بزند به مصر و سودان و تونس و الجزاير و مراکش و ساير کشورها نه تنها سرزمين هاي اسلامي در آفريقا و آسيا بلکه بايد نظري به سرزمين اسراء و معراج، فلسطين، بيافکند. بي شک اين آخري گناهي نابخشودني است، چرا که مردم فلسطين به وحدت نياز دارند و نه به دسته بندي هاي جديد.
شيخ قرضاوي نمونه هايي را از خطر انتشار تشيع در جوامع عربي سني بيان داشته و اضافه مي نمايد: خطر موجود را، در سرزمين جدال مذهبي و قومي که ده ها هزار و بلکه صدها هزار قرباني بجا گزارده است آنگونه که براي هر بيننده اي در عراق آشکار است، با چشمان خود ديده و با دستان خويش لمس مي کنيم. جوخه هاي مرگ، سوزاندن مساجد و کتاب ها، کشتار مردم بر اساس شناسنامه، قتل هرکس که اسمش عمر يا عثمان يا عايشه باشد، تا فتنه هايي که شنيدن آن ها تن را مي لرزاند. چنانچه از ويرانگري حزب الله در بيروت و جرايم باورنکردني مشابه ديگر آنان در لبنان مشاهده شد. يا کشمکش هاي خونين کنوني حوثي ها با حکومت در يمن، چون اين جماعت پيشتر زيدي هاي مسالمت جو و سازگار با برادران شافعي خويش بودند ولي زمانيکه به شيعه ي اثني عشري گرويدند به پيشينيان بازگشته و با خاندان و خويشان به ستيز برخاسته اند.
سپس مي افزايد: خطر اصلي انتشار تشيع آن است که درپس آن حکومتي با اهداف استراتژيک هست که از دين و مذهب در جهت دست يابي به اهداف توسعه جويانه ي خود و گستراندن مناطق تحت نفوذ خويش بهره برداري مي کند. آنچنان که اقليت هائي که طي سالها پديد آمده اند عملاً به عنوان ابزار و مهره هاي فعال ايران در جهت تيرگي روابط بين جهان عرب و ايران و مناسب در راستاي استراتژي توسعه طلبانه ي ايران ايفاي نقش مي کنند.
در جواب دکتر ابومجد که دکتر را به بستن بي درنگ اين پرونده ترغيب نموده، شيخ يوسف قرضاوي مي گويد:
اين پرونده را به اين جهت گشودم که خطري را احساس نموده ام که امت را به تقسيمات بيشتر و ستيزهاي بيشتر در جامعه متحد تهديد مي نمايد. بنابراين تصميم به آگاه ساختن امت از اين خطر نموده و اميد آن دارم که از گرفتاري و مخاطراتي که ممکن است با آن مواجه شوند آگاه گردند. همچنين ادامه داد: يك سرور به اتباعش دروغ نمي گويد، شخص امين و معتمد به کسان خود خيانت نمي ورزد، و آنکس که به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد نمي کوشد تا چشم بر هرآنچه از شيعه گري در جامعه ي سني مشاهده مي کند ببندد و ساکت بماند. و پي مي گيرد که: جناب دکتر، مانند آن است که از من بخواهيد تا به دين و مسئوليت خويش خيانت نموده، کس و کار و امتم را گمراه کرده و پيماني را که خدا از اهل علم گرفته تا حق را براي مردم روشن ساخته و پنهان ندارند بشکنم و همچون شيطان لالي گردم که از دست رفتن سرزمين هاي سني را در برابر هجمه ي شيعه مشاهده کرده و دم برنياورم، آخر سکوت طلا است!
قرضاوي در نامه اش مي نويسد: آرزو داشتم که جناب دکتر ابومجد نامه اش را – يا لااقل نامه اي همانند آن را- خطاب به شيفتگان ايران و حزب الله در ميان خودمان، حتي دوستان من و ايشان که ديدن آنان با موضعي غير شرعي بر من سخت گران مي آيد و آنان که به خاطرشان نيامد به نوشتن مطلبي در نقد آن هايي که از دشمني شان با من و دروغ بستنشان بر من اندوهگين گشتند دست زده و آنگاه که لازم بود مرا ياري دهند خوارم نمودند، مي نگاشتند. ادامه مي دهد: تا قرن هشتم اکثريت عراق را سنيان تشکيل مي داد، سپس پيشروي برنامه ريزي شده در دوران غفلت دولت عثماني آغاز گرديد. بلکه ايران خود کشوري سني بود، کما آنکه تاريخچه ي دانشمندان آن در تفسير، حديث، فقه و اصول، زبان و ادب و تاريخ و غيره، گواه است. بعدها به سرش آمد هر آنچه نبايد و اکنون بزرگترين حکومت شيعه در جهان گشته است.
شيخ قرضاوي کلام خود با رياست مجلس حقوق بشر مصر، دکتر ابو مجد، را چنين به پايان مي برد: "آيا از ما انتظار داريد تا انجام اين ستيز حساس در ميانه ي خانه ي مان خوابيده و جوامع ما از اعتقادات و اصول خويش برگشته و ما همچنان در ناآگاهي خويش سرگرم و در ورطه نادانى بى‏خبر بمانيم؟ و زمانيکه صداي آگاه باش را بري هشدار و بيم دادن برآوريم، فتنه انگيزان فتنه در بين مسلمانان باشيم؟" و مي افزايد: " مي خواهم اين نکته ي مهم را بيان کنم که جاي تعجب است که چرا نمايندگي خبري ايران سکوت نموده و مراجع شيعه عقب نشسته و اهل سنت را رها کرده اند تا با همديگربه جدال بپردازند و آنان خود آسوده خاطر گشته اند که اين براستي صحنه اي حيرت آور است: که نه در جامعه ي شيعه نويسنده اي پيدا مي شود که موضع مرا تاييد و پشتيباني کند، و نه در ميان اهل سنت، در ايران، عراق، لبنان و يا خليج! حال آنکه کساني از اهل سنت اينجا و آنجا- بويژه در مصر سرزمين ازهر- اسب خويش را تاخته و سلاحش را آخته است تا از شيعه ي مظلوم دفاع کند!
پسر قرضاوي شيعه شدنش را تکذيب مي کند
پس از آنکه خبر گرويدن فرزند عالم جليل القدر اسلامي دکتر يوسف قرضاوي به مذهب تشيع شايع گشت، نشريه "الوطن" عربستان سعودي اعلام داشت که عبدالرحمن قرضاوي فرزند داعي اسلامي آنچه را خبرگزاري ها در مورد شيعه شدن وي نقل مي نمايند را رد کرد. اين نشريه از زبان رئيس کل اتحاد جهاني علماء اسلامي ئکتر محمد سليم عوا خبر داد که ايشان روز سه شنبه فرزند قرضاوي را که به دروغ و بيهوده از شيعه شدنش خبر داده بودند.
عبدالرحمن قرضاوي در موافقت با دکتر عوا ابتدا تصميمم داشت عليه سازندگان و مروجان اين شايعه اقامه ي دعوي نمايد ولي پس معلوم شدن آن که مروجان و ناشران شايعه خود داراي سابقه هاي مشابه در اين ارتباط مي باشند با تاکيد بر جاي تاسف و بازايستادن از اين گونه اعمال، از شکايت صرف نظر شد. طبق خبر نشريه ي مذکور دکتر عوا اظهار داشتند مجلس اتحاد جهاني در روزهاي 14 و 15 نوامبر آينده در دوحه براي مذاکره در مورد روابط ميان اهل سنت و شيعه گردهم مي آيند. ضمن آنکه نشست مزبور با حضور تمامي اعضاي هيئت از جمله اعضاي سه نفره ي شيعه، تسخيري، نعماني و فضل الله، برگزار خواهد گرديد.
حملات تكفيري
رئيس نهضت تونسي راشد غنوشي بشدت حملات رسانه هاي شيعه عليه رئيس اتحاد علماي مسلمان، شيخ يوسف قرضاوي، را محکوم کرده و آن را "حملات تکفيري و زبونانه" خواندند. ايشان در بيانات خود با خبرگزاري "قدس پرس" بيان داشتند که حمله به شيخ يوسف قرضاوي بويژه از جانب خبرگزاري نيمه رسمي "مهر" ايران حمله ي بسيار ناپسندي است. اگرچه هرکدام از طرفين حق دفاع از مذهب خود را دارد، ليکن بايد با رعايت ادب مورد لزوم حتي در رابطه با غير مسلمانان باشد چه برسد به اينکه بالاترين فرد علماي اهل سنت را به خدمت به صهيونيست و فراماسونري متهم ساخته و گفته هاي حاخام هاي يهودي را تکرار نمايند. اين ديگر نهايت رذالت است که حقارتي بيش از آن متصور نيست. يا آنکه ايشان را به ضد اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متصف کند که کسي بر سر اهل بيت معامله نمي کند و متهم ساختن شيخ قرضاوي به دشمني با اهل بيت مزايده و فروشي بسيار ارزان است و سقوط به پست ترين درجه ي ممکن تكفير در جدل مي باشد.
دکتر غنوشي از دست درازي شيعه در کشورهاي سني مغرب عربي از جمله تونس پرده برداشت که به حد قابل توجهي از تامل و چندش آور نزد علماي مسلمان در مغرب عربي مبدل گشته است، و تاکيد نمود که اين وضعيت تاسف بار بذر دشمني را براي آينده ي آن کشور مي کارد که بدون ترديد پشت آن جهات رسمي مرتبط با حکومت ايران دست دارند.
نويسنده: تركي عوين
پنجشنبه 9 أكتوبر 2008
انتهى...
======================

خلاصه: اى برادران و خواهرانى كه خواهان حفاظت دين و حفاظت علماء و حفاظت خودتان هستيد، الان وقتش رسيده كه بپا خيزيد و از سد منيع و استوار خود (علماء) دفاع كنيد زيرا اينها پشتيبان ما هستند و اگر آنها از بين بروند از بين بردن ما براى دشمنان آسانتر خواهد بود، و اى خواننده عزيز، اگر كارى و چاره اى از دست شما بر نمی آيد، حد اقل كارى كه ميتوانيد انجام دهيد اين است كه اين مقاله را به دوستان و نزديكان و بقيه مسلمانان برسانيد تا اينكه شايد آنها بتوانند بروش خاص خود براى دفاع از علماى امت چاره انديشى كنند، و با اينكار بتوانيد حجتى نزد خداوند براى خود آماده سازيد كه شما نيز در اين همكارى از دفاع دين و علماء سهيم بوده ايد وگرنه از اين سستى و لا ابالى بودن نزد خداوند متعال باز خواست خواهيم شد.

به اميد پيروزى اهل حق ...

مصدر: نوار اسلام
IslamTape.Com


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه