منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 848
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 392
بازديد کل : 2567309
 
   
حُرّ عامِلي و آثار وي
صاحب اثر: مهتدون  تاريخ درج مقاله:2011-12-28  تعداد بازديد:349
ما پس از مجلسي، در ميان محدّثين دوران‌هاي اخير، شيخ حرّ عاملي را برگزيده‌ايم و به نقد احاديث او پرداخته‌ايم زيرا ملاحظه کرديم که بويژه کتاب بزرگ وي يعني «وسائل الشيعه» اثر بسياري در معاصرين ما بجاي نهاده است بطوريکه اغلب فتاواي ايشان با عنوان‌هاي اين کتاب، هماهنگي دارد.

 

از جملة محدّثين اخير که آوازه‌اي بسيار در علم حديث دارد، شيخ محمّد بن حسن حرّ عاملي (متوفّي در سال 1104 هجري قمري) را بايد نام برد که کتاب مشهور وي «وسائل الشيعه» مرجع فقهاي پس از او، در رأي و فتوي قرار گرفته است. شيخ حرّ در يکي از دهکده‌هاي جبل عامل (در جنوب لبنان) زاده شد و در آن ديار به تحصيل علوم ديني و فرا گرفتن حديث پرداخت. سپس مسافرت‌هايي به حجاز و عراق و ايران کرد و سرانجام در شهر مشهد اقامت گزيد و در همانجا وفات کرد. شيخ حرّ با ملاّ محمّد باقر مجلسي معاصر بود و از او اجازة روايت گرفت چنانکه مجلسي نيز از وي اجازة نقل حديث دريافت کرد. شرح احوال و ذکر آثار شيخ حر در کتب تذکره آمده است و خود او نيز کتابي بنام «امل الامل» در احوال علماي جبل عامل، تأليف کرده و دربارة سوانح زندگي و آثار خودش نيز سخن گفته است. شيخ يوسف بحراني در کتاب «لؤلؤه البحرين» از وي تجليل نموده مي‌نويسد او دانشمندي فاضل و محدّثي اخباري مسلک بود: کان عالما فاضلا محدّثا اخباريا[1]. حرّ عاملي در ايران شهرت فراواني يافت و از سوي پادشاه وقت، مقام «شيخ الاسلام» و «قاضي القضاه» در خطّة خراسان بدون تفويض شد. کتاب‌هايي که ما از اين شيخ در اختيار داريم همه به روش علماي اخباري تأليف شده است و از جملة آنها: کتاب «الجواهر السنيه» در احاديث قدسي و «الفوائد الطوسيه» در مباحث گوناگون و «الإيقاظ من الهجعه» در موضوع رجعت و «الإثنا عشريه» در ردّ صوفيه و «الفصول المهمه في اصول الائمه» را مي‌توان نام برد. ولي بي‌ترديد مهمترين کتاب شيخ حر عاملي «تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه» شمرده مي‌شود. شيخ حرّ در اين کتاب کوشيده تا احاديث کتب اربعة اماميه يعني (کافي و من لا يحضره الفقيه و تهذيب و استبصار) را با روايات کتب ديگري در امر حديث گرد آورد ولي از ميان احاديث اين کتاب‌ها، آنچه را که با «فروع مذهب اماميه» پيوند دارد جمع‌آوري کرده است و از اين حيث با «بحار مجلسي» که محدود به فروع مذهب نيست و در مباحث گوناگون تأليف شده تفاوت دارد و لذا چنانکه گفتيم کتاب وسائل، از مراجع مهّم فقهاي اماميه در راي و فتوي به شمار مي‌آيد و محدّث مشهور، ميرزا حسين نوري هم مستدرکي بر آن نگاشته که بچاپ رسيده و در دسترس قرار دارد. شيخ حر در کتاب اخيرش به روش اخباري‌هاي شيعه، معمولاً همة احاديث را مي‌پذيرد و به بررسي اسناد و رجال حديث نمي‌پردازد و بيشتر مي‌کوشد تا مفاد احاديث را جمع يا توجيه کند و در اين کار از شيخ ابو جعفر طوسي بسيار تأثير پذيرفته است بطوريکه غالباً به توجيهات شيخ طوسي استناد مي‌نمايد.

شيوة کار و روش نگارش او حتّي مورد قبول برخي از اخباري‌هاي معتدل اماميه، مانند شيخ يوسف بحراني قرار نگرفته است و از اين‌رو بحراني در کتاب «لؤلؤه البحرين» در مورد تصانيف شيخ حر مي‌نويسد:

«لايخفي إنه و ان کثرت تصانيفه – قدس سره – کما ذکر إلا أنها خالية عن التحقيق و التحبير، تحتاج إلي تهذيب و تحرير کما لا يخفي علي من راجعها».[2]

يعني: «پوشيده نماند که مصناف (شيخ حر قدس سره) هر چند بسيار است – همانگونه که ذکر شد – ولي خالي از تحقيق و زيبانويسي مي‌باشد و به پاکسازي و بازنويسي نياز دارد چنانکه هر کس بدان‌ها رجوع کند بر او پنهان نمي‌ماند».

ما پس از مجلسي، در ميان محدّثين دوران‌هاي اخير، شيخ حرّ عاملي را برگزيده‌ايم و به نقد احاديث او پرداخته‌ايم زيرا ملاحظه کرديم که بويژه کتاب بزرگ وي يعني «وسائل الشيعه» اثر بسياري در معاصرين ما بجاي نهاده است بطوريکه اغلب فتاواي ايشان با عنوان‌هاي اين کتاب، هماهنگي دارد. در اينجا مانند فصل‌هاي پيشين، ده نمونه از احاديث کتاب وسائل را مي‌آوريم و نشان مي‌دهيم که آن احاديث، غيرقابل اعتماد و ساختگي‌اند.

 

----------------------

[1]. لؤلؤة البحرين، ص 76.

[2]. لؤلؤة البحرين، ص 80.


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟

خبرنامه